Angst
Wat is angst? Hoe kan je angst behandelen?

Angst

Bang zijn. Iedereen is weleens bang. Het is dan ook een heel natuurlijk fenomeen. Angstig zijn geeft op de juiste momenten waarschuwingssignalen af en zorgt er bijvoorbeeld voor dat je wegrent als je je in een gevaarlijke situatie bevindt.

Maar soms ervaar je angst die je niet helpt. Sterker nog, het is angst die je alleen maar in de weg zit. Bijvoorbeeld wanneer je steeds vaker of heftiger angstig bent, of hele normale dingen in het leven gaat vermijden om maar die angst niet te hoeven voelen. Een kleine, onschuldige, angst kan uitgroeien tot een angst die je hele leven overneemt en bepaalt.

Het is goed om te weten dat angst met therapie verholpen kan worden. Met de juiste hulp kan ook jij geholpen worden. Je kunt weer in controle komen over je eigen leven, je angsten hoeven je niet meer te beheersen. Een psycholoog kan daarbij goed helpen!

Lees hier meer over wat angst is, welke soorten angst er zijn, welke symptomen je kunt krijgen, maar vooral ook hoe je angstklachten goed kunt behandelen.

Hulp nodig met je angstklachten?

Veel mensen denken niet geholpen te kunnen worden of er alleen voor te staan. Bel met ons. We kunnen je adviseren over je klacht en direct een afspraak voor je inplannen bij een psycholoog die gespecialiseerd is in angstklachten.

Bel ons: 085-4014720

Of zoek zelf je psycholoog!

Bekijk hier welke psychologen er bij jou in de buurt beschikbaar zijn:


Wat is angst?

Angst is een normale en belangrijke reactie van je lichaam. Angst helpt je reageren bij dreigend gevaar. Je lichaam maakt zich klaar voor een vluchtreactie: je hartritme gaat omhoog, er komt meer zuurstof in je hersenen en je spieren staan schrap. Dit is ‘gewone’ angst en helpt je op het juiste moment.

Soms slaat angst echter door. Door omstandigheden ervaart iemand veel heftigere angst dan in verhouding staat tot het gevaar. Iemand wordt steeds angstiger voor steeds meer dingen of iemand ervaart irrationele angsten. Wanneer angst op deze manier doorslaat spreekt men al vaak van een angststoornis.

Angst of angststoornis?

Bij een angststoornis is de angst heviger dan 'normale angst' en staat deze niet meer in verhouding tot dat waar je bang voor bent. Ook blijft angst langer bestaan en is het gevoel voortdurend op de achtergrond aanwezig. En de angst belemmert je in je dagelijks leven. Bijvoorbeeld wanneer je dingen gaat vermijden vanwege je angst.

Vermijden lijkt eerst een logische tactiek: indien je de situatie waarin je angstig wordt voorkomt, voel je de angst ook niet. Hierdoor ontstaat de valse overtuiging dat je angsten dient te vermijden. Dat voelt namelijk fijner. In het begin is dat meestal nog goed te doen, maar zeker wanneer er meer angsten ontstaan wordt vermijden steeds lastiger en heeft vermijden een steeds grotere impact op je dagelijks handelen.

Er zijn veel verschillende angsten, fobieën en angststoornissen. Onder het tabblad "Soorten Angsten" kan je hier meer over lezen.

Een psycholoog, psychiater of huisarts kan samen met je beoordelen of er mogelijk sprake is van een angststoornis.

Waarom ontwikkel ik wél een angststoornis en een ander niet?

Het ontwikkelen van een angststoornis kan te maken hebben met vier verschillende factoren; omgevingsfactoren, individu specifieke ervaringen, ingrijpende gebeurtenissen en psychische factoren.

Omgevingsfactoren
Met omgevingsfactoren wordt de invloed van de (sociale) omgeving bedoelt. Zo kan het voorkomen dat een kind bijvoorbeeld de angsten van een van zijn ouders kopieert. Er bestaat op deze manier een kans dat je op latere leeftijd dezelfde angsten krijgt.

Individu specifieke ervaringen
Met individu specifieke ervaringen wordt bedoelt wat je als individu hebt meegemaakt. Je hebt bijvoorbeeld vliegangst, omdat je een keer hevige turbulentie hebt meegemaakt. Dit kan voorkomen op verschillende levels. Zo kan iemand anders bijvoorbeeld al angst creëren voor vliegen als iemand alleen nog maar over turbulentie verteld en het niet zelf heeft meegemaakt.

Ingrijpende gebeurtenissen
Ingrijpende gebeurtenissen kunnen positieve of negatieve gebeurtenissen zijn in het leven waardoor je aan je zelf gaat twijfelen. Hierdoor zou er angst kunnen ontstaan. Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen zijn geboorte, dood, scheiding, promotie of een verhuizing.

Psychische factoren
Bij psychische factoren is het belangrijk om je eigen angst de baas te worden. Het is van belang deze angstige situaties niet te vermijden. Op deze manier wordt de angst namelijk alleen maar erger.

Contact

Twijfel je over de ernst van jouw angstklachten? Of vraag je je af of jouw angst door therapie ook minder kan worden? Bel dan ons dan op 085-4014720 voor advies. We helpen je graag.

Verschillende soorten angst

In de psychologie onderscheiden we verschillende soorten angst. Je kunt bijvoorbeeld bang zijn voor viezigheid of voor hoogtes. Ook kun je voortdurend een bang gevoel hebben, of een angst ervaren die gepaard gaat met dwanggedachten of -handelingen. Over het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen zes verschillende angststoornissen:

Specifieke Fobie
Wanneer je een specifieke fobie hebt, ben je bang voor iets specifieks. Dit kan een situatie, ding, dier of mens zijn. Er zijn vele vormen van een specifieke fobie. Je kunt bijvoorbeeld denken aan vliegangst, angst voor hoogte, onweer, bloed of spinnen.

Paniekstoornis
Als je last hebt van een paniekstoornis heb je regelmatig paniekaanvallen. Tijdens deze aanvallen ervaar je intense angst en kan je het gevoel hebben gek te worden, de controle te verliezen of dood te gaan. Ook gaat een paniekaanval veelal gepaard met hartkloppingen, rillingen, misselijkheid, zweten, trillen en benauwdheid.

Dwangstoornis
Een dwangstoornis, ook wel obsessief-compulsieve stoornis genoemd, kenmerkt zich door steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Deze komen voort uit angst. Via gedachten en handelingen wil je voorkomen dat daar waar je bang voor bent gebeurt.

Gegeneraliseerde angststoornis
De gegeneraliseerde angststoornis bezorgt je overmatige angst en bezorgdheid voor de dagelijkse dingen, zoals geld, gezondheid, werk en vrienden en familie. Dit uit zich in piekeren en daarbij horende klachten zoals concentratie- en slaapproblemen, spanning in spieren, zweten, misselijkheid en hoofdpijn.

Sociale fobie
Bij een sociale angststoornis ben je voortdurend bang voor wat anderen van je vinden of hoe je zelf reageert op sociale situaties. Hierdoor ga je sociale situaties uit de weg. De stoornis kan betrekking hebben op zowel één specifieke sociale situatie als meerdere sociale situaties.

Posttraumatische stressstoornis
Als je een schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt kan het voorkomen dat het je niet lukt om deze te verwerken. Je hebt last van psychische en lichamelijke klachten (bijvoorbeeld somberheid, slaapproblemen, schrikachtig en angstig zijn) en ervaart voortdurend spanning en stress.

Heb je een angstklacht of is er misschien sprake van een fobie of een dwangstoornis. We leggen die verschillen hieronder uit.

Wat is een fobie?

Een fobie is een overmatige angst voor een specifieke situatie, dieren, verschijnsel of voorwerp.

Wat is een dwangstoornis?

Bij een dwangstoornis voert iemand steeds handelingen (rituelen) uit die gestuurd worden door dwanggedachten (obsessies). De handelingen worden uitgevoerd om gevoel van geruststelling te krijgen of om angst of schuldgevoelens te verminderen die door de dwanggedachten worden veroorzaakt.

Wat is angst?

Angst is een fysieke en emotionele reactie op stressvolle situaties. Dit uit zich in een lichamelijke, cognitieve en emotionele reactie. Angst kent verschillende gradaties. Milde angst uit zich in gevoelens van ‘niet op je gemak voelen’. Maar in sommige gevallen is de angst te groot en kan het leiden tot buitensporige angst waardoor iemand zich angstig gaat voelen in alledaagse situatie.

Wat is een angststoornis

Een angststoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een ongezonde angst. Als een angst geen reële grond heeft en de betrokken persoon er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis.

Er zijn verschillende angststoornissen

Acute stressstoornis

Deze vorm van angststoornis ontstaat direct door een ernstige traumatische ervaring. Klachten komen veel overeen met Posttraumatische stressstoornis. Het grootste verschil is het tijdscriterium. Bij een acute stressstoornis duren de symptomen korter dan 1 maand. Agorafobie (zonder historie van de paniekstoornis) Wanneer iemand angst heeft om de vertrouwde en veilige omgeving te verlaten dan kan er sprake zijn van Agorafobie. Als er ook sprake is van paniekaanvallen dan kan dit met agorafobie samenvallen. Dit is dan de angst om in paniek te raken

Angststoornis door een lichamelijke aandoening

Dit is een aandoening die ontstaat doordat iemand angst ontwikkeld wanneer er sprake is van een lichamelijke aandoening.

Gegeneraliseerde angststoornis

Wanneer aanhoudende angst chronisch wordt en buitensporige angstgevoelens moeilijk onder controle te krijgen zijn, spreekt men van een gegeneraliseerde angststoornis.

Obsessieve-compulsieve stoornis

Bij een obsessieve-compulsieve stoornis staan obsessies (gedachten die ons niet willen verlaten) en dwanggedrag (het gevoel bepaalde handelingen steeds te moeten herhalen) centraal.

Paniekstoornis (met of zonder agorafobie)

Paniek is een hevige aanval van angst, die gepaard gaat met zweten, het stokken van de ademhaling, een onregelmatige hartslag, duizeligheid en gevoel van onwerkelijkheid. Als paniekaanvallen regelmatig terugkeren, spreekt men van een paniekstoornis. Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Deze stoornis ontstaat als gevolg van traumatische en stressvolle situaties. De persoon raakt getraumatiseerd door een levensbedreigende situatie zoals oorlog, gewelddadige aanval, verkrachting of emotioneel/lichamelijk misbruik.

Sociale fobie

Als angst betrekking heeft op sociale contacten spreekt men wel van Sociale fobie. Ook faalangst, de angst om in ogen van anderen te kort te schieten, kan men zien als een vorm van sociale angst. Angst komt vaak voor in combinatie met een depressie. Net als depressie komt dit twee keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen.

Behandeling van angst, fobie of dwang

Cognitieve (gedrags)therapie

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van CT en gedragstherapie. Gedragstherapie neemt vooral het gedrag als uitgangspunt. Bij CGT worden de negatieve gedachten die voorafgaan aan het gedrag, door middel van positieve gedachten omgebogen. Hierdoor komt er een objectievere kijk op gevoelens en gedachten waardoor negatieve gevoelens verdwijnen en het gedrag en de emoties positief beïnvloed worden.

DBS (Deep Brain Stimulation)

DBS (Diepe Hersen Stimulatie) is een voor de psychiatrie nieuwe behandelmethode voor ernstige depressies of bij Obsessieve compulsieve stoornissen (Dwang). Het is een vorm van neuromodulatie waarbij door een neurochirurg een elektrode in een bepaald hersengebied geimplanteerd wordt. Door een impuls van een elders in het lichaam geplaatste stimulator, wordt er een bepaald deel van de hersen stilgelegd.

In vivo desensitisatie

In vivo desensitisatie is het systematisch ongevoelig maken voor het onderwerp van de angststoornis door middel van directe confrontatie met het onderwerp van de angst

Medicatie

In acute gevallen kunnen Bezodiazepine’s (kalmeringsmiddel) de angst en spanning verminderen. Bij sprake van paniekaanvallen of Obsessieve-compulsieve stoornis kunnen SSRI’s voorgeschreven worden.

Systematische desensitisatie

Systematische desensitisatie is het systematisch ongevoelig maken voor het onderwerp van de angststoornis door middel van het voorstellen/visualiseren van het onderwerp van de angst.

Behandeling

Angstklachten worden vaak door de psycholoog behandeld met Cognitieve Gedragstherapie. Deze behandelmethode is gericht op het onderzoeken van denkgewoonten. Je leert beter te kijken naar je denkpatronen, vaak is het namelijk je eigen interpretatie die je angstig of neerslachtig maakt.

Vervolgens worden gedachten waarmee je niet geholpen wordt, die angst oproepen en je slechter laten voelen, omgevormd naar positieve gedachten die je juist kunnen helpen. Door jezelf helpende denkpatronen aan te leren veranderen niet alleen je gedachten, maar ook de gevoelens die daarbij horen. Als je gedachten positief zijn, zijn de bijbehorende gevoelens dat immers ook.

Maar een psycholoog kan bij angst ook een andere therapie toepassen, of een combinatie van verschillende behandelmethodes. Het is maar net wat goed past bij jouw specifieke angstklacht. Angst door een traumatische gebeurtenis bijvoorbeeld kan heel goed behandeld worden met EMDR trauma therapie.

 


Bekijk hier welke psychologen er bij jou in de buurt beschikbaar zijn:Denk ook eens aan zelfhulp

Vind je contact opnemen nog een stap te ver of liever zelf aan de slag? Bij Psyned is het mogelijk om je angstklacht aan te pakken met een online zelfhulpprogramma. Dit is een heel laagdrempelige manier om aan de slag te gaan met je klachten. De eerste stappen zijn gratis, zo kan je kijken of e-health voor je werkt.

Meer over zelfhulp

Populair op het blog