Hechtingsproblematiek

Hoe ontstaat hechtingsproblematiek? Met hechting bedoelen we de band tussen jou en je ouders of verzorgers. Had jij het gevoel dat zij je niet gaven wat jij nodig had? Misschien waren jouw ouders of verzorgers vaak negatief in het contact, niet aanwezig op cruciale momenten, overbezorgd, of was er sprake van verwaarlozing.

Als hechting niet goed verloopt spreken we van onveilige hechting. Het kan zijn dat jij hierdoor, ook op volwassen leeftijd, problemen ervaart en merkt dat het invloed heeft op jouw zelfbeeld en hoe je relaties aangaat. Misschien ervaar jij dit zelfs nu.

Wat doet dit met jou?
Heb jij klachten zoals angst, depressie of relatieproblemen en heb jij het gevoel dat dit voortkomt uit hechtingsproblematiek? Bel gerust met ons voor vrijblijvend en persoonlijk advies. Bel 085-4014720 of stuur een bericht.

Veilige en onveilige hechting

Deze band, die je opbouwt in je eerste levensjaren, is van invloed op het verloop van jouw verdere sociaal-emotionele, taal- en cognitieve ontwikkeling. We onderscheiden vier hechtingsstijlen:

 • veilige hechting;
 • vermijdende hechting;
 • ambivalente hechting;
 • gedesorganiseerde/gedesoriënteerde hechting.

Veilige hechting

HechtingsproblematiekDe meeste Nederlandse kinderen zijn veilig gehecht. Ze worden in hun vraag om aandacht beantwoord en worden bijvoorbeeld getroost als ze gevallen zijn in de speeltuin. Hun ouders of verzorgers vormen een veilige haven waar ze op kunnen terugvallen. Deze kinderen leren dat ze op zichzelf en anderen kunnen vertrouwen. Ze kunnen zich ook op latere leeftijd hechten aan anderen en meestal positieve relaties aangaan met leeftijdsgenoten.

Vermijdende hechting

Bij vermijdende hechting ben je wantrouwend naar anderen. Dit betekent dat je afstandelijk bent en niet graag afhankelijk bent van een ander. Je doet dingen het liefst alleen. Dit komt doordat jouw ouders/verzorgers tijdens jouw opvoeding in het contact met jou vaak negatief, afwijzend en niet sensitief waren.

Angstig Ambivalente hechting

Als je ambivalent gehecht bent ervaar je sterke wisselingen in je stemming. Het ene moment kan alles nog harmonisch zijn, maar dit kan bij jou snel omslaan. Je bent daarnaast bang om verlaten te worden. Jij ervaart deze hechtingsstijl omdat je ouders/verzorgers overbezorgd, inconsequent en/of onvoorspelbaar waren. Daarnaast ontbrak hun aanwezigheid op cruciale momenten.

Gedesorganiseerde/gedesoriënteerde hechting

Deze hechtingsstijl kun jij ervaren als je als kind verwaarloosd of misbruikt bent. Iets dat veel met jou deed. De hechting raakt gedesorganiseerd als de hechtingsfiguur tegelijkertijd bron van veiligheid én van angst is. Je hebt hierdoor geen vertrouwen in jezelf en in anderen.

Op sociaal gebied ben je in de war. Je weet in sommige situaties niet hoe je moet reageren en hebt moeite om relaties aan te gaan. Je zoekt toenadering, maar er is tegelijk sprake van vermijding, dit noemen we het toenaderings-vermijdings-conflict.

Hechtingsstoornis

Onveilige hechting en hechtingsproblemen moet je niet verwarren met een hechtingsstoornis. Reactieve hechtingsstoornis, zoals we deze stoornis noemen in de DSM-5, is een psychische stoornis die alleen voorkomt bij extreme verwaarlozing, mishandeling of frequente wisseling van verzorgers. Reactieve hechtingsstoornis kenmerkt zich door moeilijkheden in de sociale interactie die niet veroorzaakt worden door een algemene ontwikkelingsstoornis. Er worden twee subtypen onderscheiden:

Geremde type

Als je gediagnosticeerd wordt met dit type heb je vaak een gesloten houding en is je gedrag introvert. Contact ga je vaak uit de weg. Je bent vaak zeer alert en wantrouwend.

Ongeremde type

Als kind had je geen duidelijk gehechtheidsfiguur en daardoor is er in feite geen gehechtheidsrelatie gevormd. Je groeide bijvoorbeeld op in verschillende pleeggezinnen. Vaak is je gedrag impulsief. Voor jou is het moeilijk om het verschil te maken tussen bekende en onbekende/minder bekende personen. Je hecht je daardoor aan ieder willekeurig persoon en toont geen terughoudendheid in het contact met vreemden.

Hechtingsproblematiek kenmerken

Als volwassene kijk je anders naar jezelf en naar relaties met anderen, dan toen je kind was. Onveilige hechting kan invloed hebben op je zelfbeeld. Ook kan het uitwerking hebben op je vermogen om vol vertrouwen in het leven te staan. Je kunt als volwassene bijvoorbeeld last hebben van faalangst, een laag zelfvertrouwen, en gevoelig zijn voor stress.

Ervaar jij moeite in je relaties?
Doe onze gratis hechtingsstoornis test en krijg direct meer inzicht.

Risicofactoren bij ontwikkeling hechtingsproblemen

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van hechtingsproblemen:

 • als je als kind verwaarloosd of mishandeld bent;
 • als je geadopteerd bent;
 • de omstandigheden in het gezin waar je opgroeide waren slecht;
 • als je ouders/verzorgers psychische problemen hebben;
 • als je ouders/verzorgers zelf onveilig gehecht zijn.

Behandeling hechtingsproblematiek

Bij hechtingsproblemen is het effectief om aan de slag te gaan met de oorzaak van jouw problemen. Wat heb je in je jeugd meegemaakt en hoe heeft dit nu invloed? Therapievormen die geschikt zijn voor het aanpakken van hechtingsproblematiek zijn onder andere: Schematherapie en Emotion Focused Therapy.

Ervaar jij klachten waarvan je denkt dat de oorzaak in jouw jeugd ligt? Laat dit niet langer grip op jou hebben en werk aan je klachten met één van onze psychologen die hechtingsproblematiek behandelen. Liever je zorgen of vragen met ons bespreken? Bel ons op 085 – 4014 720 of stuur ons een bericht.

Hulp of advies nodig?

Blijf niet met je klachten lopen en bel met ons. We kunnen je adviseren en plannen wanneer gewenst direct een afspraak voor je in bij een psycholoog die bij je past.

 • Persoonlijk advies
 • Geen wachtlijst
 • Direct een afspraak
Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog
Hulp of advies nodig?

Blijf niet met je klachten lopen en bel met ons. We kunnen je adviseren en plannen wanneer gewenst direct een afspraak voor je in bij een psycholoog die bij je past.

 • Persoonlijk advies
 • Geen wachtlijst
 • Direct een afspraak
Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog