Disclaimer

Disclaimer

Externe informatie

Deze website bevat mogelijk links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen enkele zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Indien u persoonlijke gegevens invult op onze site, worden deze in een centraal bestand opgenomen en verwerkt met als doel u beter van dienst te kunnen zijn in de toekomst. Wij zullen in geen enkele situatie uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden, behoudens wettelijke verplichtingen.

Directe of indirecte schade

Psyned sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in welk opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van deze site of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Gebruik van handleidingen, tutorials, downloads (bestanden) en ander media van deze site

Het gebruik van handleidingen, tutorials, downloads (bestanden) en ander media van deze site is geheel op eigen risico. Voornoemde zaken zijn uitsluitend aanwezig ter kennisname. Psyned is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van voornoemde zaken.

Hulp of advies nodig?

Bel met het secretariaat en die gaan samen kijken wat er aan de hand is. We gaan samen kijken naar een oplossing en kijk of een psycholoog jouw kan helpen.

  • Persoonlijk advies
  • Geen wachtlijst
  • Direct een afspraak
Bel: 085-4014720 Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog