Orthopedagoog
Waar kan een orthopedagoog jou bij helpen?

Orthopedagoog

Wat is een orthopedagoog?

Een orthopedagoog is net als een psycholoog een universitair opgeleide gedragswetenschapper. Bij een orthopedagoog is de (problematische) opvoedingssituatie het uitgangspunt. Vaak ligt achter iemands problematiek een heel verhaal, waar de omgeving ook bij betrokken is. Orthopedagogiek is een specialisatie binnen de pedagogiek die zich richt op ontwikkelings -, opvoedings- of gedragsproblemen. Een orthopedagoog behandelt zowel kinderen als volwassenen. Ook onderzoekt een orthopedagoog mensen met een verstandelijke beperking.

Een orthopedagoog kan onder andere ondersteuning bieden bij autisme, ADHD, maar ook hoogbegaafdheid. Afhankelijk van de problematiek kan een orthopedagoog samenwerken met huisartsen, jongerenwerkers, psychologen en pedagogen.

Wat doet een orthopedagoog?

Een orthopedagoog zal meestal beginnen met onderzoek om te achterhalen wat de oorzaak van het probleem is en om een beter beeld van het probleem te krijgen. Dit doet een orthopedagoog aan de hand van gesprekken en door observatie. Soms kan ook onderzoek op school, werk of in de thuissituatie nodig zijn. Daarna zal een orthopedagoog een begeleidings- en behandelplan opstellen en in sommige gevallen wordt de omgeving daar ook bij betrokken.

Behandelen en begeleiden van kinderen

Wanneer jouw kind bijvoorbeeld vastloopt op school, last heeft van een traumatische ervaring of vermoedelijk een psychische stoornis heeft, kan hij terecht bij een orthopedagoog. Daarnaast begeleidt een orthopedagoog ouders die bij bepaalde opvoedingskwesties ondersteuning nodig hebben. Want naast dat de orthopedagoog jouw kind begeleiding biedt, kan deze deskundige jou ook handvatten aanreiken die jou kunnen helpen bij het opvoeden en ondersteunen van jouw kind. Dit zorgt er voor dat de opvoeding aansluit bij de behoeften van jouw kind.

Verschil orthopedagoog en psycholoog

Waar een psycholoog in de basis zich meer richt op de individuele mens, is de focus van de orthopedagoog gericht op het hele (opvoedings)systeem. Natuurlijk zijn er kinderen en volwassenen met problematiek in aanleg, maar hoe de omgeving daarmee omgaat (ouders, leerkrachten, werkgevers, hulpverleners en begeleiders) is cruciaal voor hoe de problematiek tot uiting komt. De orthopedagoog denkt hierin mee en doet de interventie ook grotendeels in het systeem.

Hulp of advies nodig?

Blijf niet met je klachten lopen en bel met ons voor advies via 085-4014720 of plan hieronder je adviesgesprek in.

Plan jouw gratis adviesgesprek