Gezinstherapie

Gezinstherapie is in feite een combinatie van systeemtherapie en individuele therapie en heeft grote voordelen. Wanneer iemand binnen het gezin last heeft van een probleem, heeft dit vaak ook invloed op de andere leden van het gezin. Door te kiezen voor gezinstherapie wordt er niet alleen aandacht besteed aan de persoon die te maken heeft met een probleem, maar worden ook belangrijke naasten betrokken.

De interactie en de relatie tussen de gezinsleden staan centraal. De psycholoog besteedt niet alleen aandacht aan de interactie als er sprake is van problemen in het gezin, maar ook wanneer het wel goed gaat. Tijdens de therapie kijken jullie niet alleen naar het probleem of de klacht, maar staan jullie ook stil bij de kracht die er is binnen het gezin. Hierdoor ontstaat hoop en ruimte om met elkaar het probleem aan te pakken. In gezinstherapie gaan we ervan uit dat behalve het probleem zelf, ook relationele, sociale en culturele context altijd een rol spelen.

Versterken verbinding gezinsleden

Door met elkaar in therapie te gaan wordt de verbinding tussen de gezinsleden versterkt en wordt de sfeer beter. Ook kunnen jullie problemen aanpakken, waardoor jullie er op een nieuwe manier mee kunnen omgaan. Doordat je als cliënt niet alleen staat maar kan steunen op jouw belangrijke naasten, vindt er sneller herstel plaats en is er minder kans op terugkeer van problemen.

Gezinstherapie is bij veel verschillende problemen inzetbaar; bijvoorbeeld wanneer je als ouder tegen opvoedproblemen aanloopt bij je kind. Of wanneer kinderen of jongeren gedragsproblemen laten zien, thuis of op school. Ook als de sfeer thuis gespannen of ongezellig is door ruzies, relatieproblemen tussen ouders of andere spanningen kan gezinstherapie hulp bieden.

Wanneer een gezinslid (kind, jongere of volwassene) niet lekker in zijn/haar vel zit of depressieve gevoelens heeft, heeft dit effect op alle gezinsleden. Gezinstherapie kan dan helpen om de sfeer thuis te verbeteren.

Opbouw therapie

Doordat gezinstherapeuten de inhoud van de behandelingen aansluiten op wat er nodig is binnen een gezin ziet elke therapie er anders uit. Meestal wordt er gestart met een kennismaking met alle betrokken gezinsleden. Vaak zijn er ook individuele sessies met gezinsleden. Soms komen ouders samen en soms juist de kinderen zonder ouders. Uiteindelijk komt iedereen weer samen in therapie. Therapie op maat dus, aansluitend bij wat nodig is en passend bij het gezin en de gezinsleden.

Effectiviteit van gezinstherapie

Doordat problemen bij de oorzaak worden aangepakt en bestaande patronen worden doorbroken blijkt het effect van de behandelingen groot (1). Ook is deze vorm van behandelen duurzaam, doordat gezinsleden elkaar beter leren begrijpen en elkaar beter ondersteunen. De kans dat het effect van de therapie blijvend is neemt hierdoor toe. Doordat niet slechts één gezinslid hulp krijgt, maar alle betrokken gezinsleden ondersteund worden, verbetert de doelmatigheid van de behandeling.

(1) Resultaten zijn afkomstig uit het onderzoeksrapport “De meerwaarde van systeemtherapie” uitgevoerd door Bureau HHM in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

Gezinstherapie bij Psyned?

Blijf niet met jullie problemen lopen en bel met ons. We kunnen jullie adviseren en plannen wanneer gewenst direct een afspraak voor jullie in bij een relatietherapeut die bij jullie past.

  • Persoonlijk advies
  • Geen wachtlijst
  • Direct een afspraak
Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog
Gezinstherapie bij Psyned?

Blijf niet met jullie problemen lopen en bel met ons. We kunnen jullie adviseren en plannen wanneer gewenst direct een afspraak voor jullie in bij een relatietherapeut die bij jullie past.

  • Persoonlijk advies
  • Geen wachtlijst
  • Direct een afspraak
Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog