Slimme preventie

Wil je verzuim door psychische klachten verminderen? En wil je op tijd een signaal krijgen wanneer je medewerkers niet goed in hun vel zitten, zodat je hier iets aan kunt doen? Wij helpen je daarbij. Met onze preventietool het Balanskompas geven we je medewerker inzicht in zijn of haar mentale gezondheid. Is de uitslag van de psychologische vragenlijst zorgwekkend of zijn er duidelijk aandachtspunten? Dan bieden onze psychologen meteen de juiste ondersteuning. Hiermee voorkomen we dat klachten verergeren en zien we dat medewerkers minder vaak uitvallen.

Nathalie van Psyned

Wil je ons advies of praten over de mogelijkheden?

We gaan direct voor je aan de slag!

Plan je kennismakingsgesprek

Preventieve zorg
voor je mensen

Door gebruik te maken van het Balanskompas ondersteun jij je medewerkers op 4 verschillende manieren.

Door gebruik te maken van het Balanskompas ondersteun jij je medewerkers op 4 verschillende manieren.

1

Krijg inzicht

Het Balanskompas geeft je medewerkers het inzicht en de zelfkennis om mentale problemen te herkennen en zo het mentale welzijn te bewaken. Wat belangrijk is voor het voorkomen van uitval. De vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en wordt gemaakt binnen een privé omgeving waar alleen onze psychologen toegang tot hebben. Om goed te kunnen achterhalen wat er speelt is het Balanskompas opgedeeld in 35 verschillende domeinen zoals stress, angst, relatie etc. Na het afronden van de vragenlijst ontvangt jouw medewerker een uitslag per domein. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke thema’s aandacht nodig hebben en welke niet.

2

Signaleer tijdig psychische klachten

We maken onderscheid in drie soorten adviezen per domein:

We vermoeden geen zware klachten: er is geen actie nodig
Er zijn thema’s die aandacht vragen, (nog) niet van ernstige aard
Er is een vermoeden van psychische klachten: een psycholoog kan je hier goed bij ondersteunen

Wanneer de uitslag alarmerend is, wordt je medewerker automatisch hulp geboden. Op deze manier wordt er voorkomen dat de medewerker, vroeg of laat, uitvalt. Afhankelijk van waar jouw medewerker het meeste baat bij heeft, leveren wij diverse zorg. Bekijk hier de zorg die wij bieden en de kosten die daaraan verbonden zijn.

3

Krijg direct ondersteuning van psychologen

Bij Psyned vinden wij het belangrijk dat iedereen op tijd de juiste passende hulp krijgt. Wij hebben een netwerk van ruim 300 psychologen door heel het land, met allemaal hun eigen specialisaties en kwalificaties. Mocht jouw medewerker psychische hulp nodig hebben, is er altijd diezelfde week nog een passende psycholoog beschikbaar die jouw medewerker er bovenop kan helpen. Als jouw medewerkers op tijd de juiste hulp krijgen zullen ze door minder diepe dalen gaan, sneller herstellen en kan uitval voorkomen worden. Dit is gunstig voor zowel jou als werkgever als jouw werknemers.

4

Beschik over meer zelfkennis en motivatie

Wanneer jouw medewerkers gebruik maken van het Balanskompas verrijkt dit de zelfkennis, zelfredzaam en weerbaarheid van jouw werknemers. Ze staan stil bij hun mentale welzijn en zullen een moment nemen voor zelfreflectie, wat cruciaal is voor het herkennen van psychische klachten. Ook zal het taboe dat heerst rondom mentale problemen binnen jouw bedrijf verminderen.

Medewerkers voelen zich meestal meer gehoord, wat hun motivatie voor het werk vergroot. Dit alles zorgt voor een betere verstandhouding met jouw werknemers en een mentaal sterkere en stabielere organisatie. Zo zien wij, net als de echte werkgevers met wie wij samenwerken, mentale problemen niet als een probleem.

Veelgestelde vragen over het Balanskompas

Door gebruik te maken van het Balanskompas binnen jouw organisatie zorg je ervoor dat de zelfredzaamheid en zelfkennis van jouw medewerkers verhoogd wordt. Op deze manier kunnen wij, of jouw medewerkers, eerder ingrijpen als dit nodig is om ervoor te zorgen dat hij of zij niet uitvalt.

Mocht jouw medewerker in behandeling willen, moedigen we elke werkgever aan om actief betrokken te blijven bij het zorgproces. We zullen ook jouw medewerker helpen verbinding te blijven zoeken met jou. Om zo samen een succesvol herstel mogelijk te maken.

Het Balanskompas wordt ingezet door deze periodiek naar jouw medewerkers te sturen. Wanneer de uitslag alarmerend is, kunnen wij contact opnemen met jouw medewerker of jouw medewerker neemt zelf contact op. Het zorgproces wordt op deze manier gestart. Wij leveren de rest van de zorg en het contact met de desbetreffende bedrijfsarts of arbodienst.