Moeder zoon relatie

De band tussen een moeder en haar zoon kan heel sterk zijn. Tijdens de zwangerschap is er sprake van een sterke symbiose. Eenmaal buiten de baarmoeder is zij vaak de eerste waarmee het kind een affectieve relatie opbouwt, hierdoor ontstaat er een sterke connectie. Maar wat als er scheurtjes te zien zijn in deze relatie en je als moeder of (volwassen) zoon problemen ervaart in of door de relatie? De relatie tussen moeder en zoon is belangrijk voor zijn ontwikkeling. Neem problemen daarom serieus!

Aerjen Tamminga, Psycholooog

Heb je een moeilijke moeder zoon relatie?

'Heb je het idee dat je een verstoorde moeder zoon relatie hebt? Een psycholoog helpt je uit te zoeken wat de oorzaak van jullie verstoorde relatie is en helpt jullie in balans te komen.'
Aerjen Tamminga, Psyned psycholoog Oss.

Wil je werken aan jullie relatie?
Plan je adviesgesprek

Heb je een moeilijke moeder zoon relatie?

'Heb je het idee dat je een verstoorde moeder zoon relatie hebt? Een psycholoog helpt je uit te zoeken wat de oorzaak van jullie verstoorde relatie is en helpt jullie in balans te komen.'
Aerjen Tamminga, Psyned psycholoog Oss.

Wil je werken aan jullie relatie?
Plan je adviesgesprek

Moeder zoon relatie door de jaren heen

De symbiose tussen moeder en zoon is nodig omdat het kind afhankelijk van haar is en zich moet hechten. Naarmate het kind ouder wordt, zal hij vanuit deze veiligheid steeds meer de wereld gaan verkennen en de eerste stap(jes) naar onafhankelijkheid zetten. De taak van de moeder en zoon is om deze symbiose steeds meer los te laten. Je ziet dan ook vaak dat vanaf een jaar of twee de vader en andere verzorgers meer in beeld komen.

Als de symbiose niet meegroeit, ontstaat een groeibelemmerende symbiose waarin de zoon in zijn volgende ontwikkelfasen (exploreren, ontwikkelen van autonomie) geremd wordt. Bij een gezonde relatie laat de moeder haar kind uiteindelijk los. Dit gebeurt niet altijd waardoor moeder en zoon in elkaar verstrengeld blijven en er een ziekelijke relatie ontstaat. Maar een moeder zoon relatie hoeft niet vanzelfsprekend sterk te zijn. Er zijn verschillende typen moeder zoon relaties te onderscheiden. Een slechte band tussen een moeder en haar zoon komt dus ook voor.

Biologische verklaring moeder zoon relatie

De band tussen een moeder en haar zoon heeft alles te maken met hechting. Met hechting bedoelen we de band tussen jou en jouw ouders of verzorgers. Hechting gebeurt tijdens je eerste levensjaren. Hoe je als kind gehecht bent kan ook als je volwassen bent nog invloed op je hebben. We maken onderscheid tussen veilige en onveilige hechting. Wanneer de hechting tussen jou en jouw moeder niet goed verloopt kan dit in je volwassene jaren problemen veroorzaken. Ook een groeibevorderende symbiose die niet losgelaten wordt, en daarmee een groeibelemmerende symbiose wordt, kan zorgen voor een verstoorde relatie.

Als kind ben je afhankelijk van je ouders. Wanneer je in de pubertijd raakt is het een normale reactie dat je je gaat afzetten tegen je ouders. Bij jongens gebeurt dit vaak later dan bij meisjes. Jongens ontwikkelen zich trager, zetten zich later af en blijven dus ook langer afhankelijk van hun moeder. Meisjes beginnen vaak al op jongere leeftijd met het nemen van autonome beslissingen en nemen eerder afstand. Bij een gezonde moeder zoon relatie zal de moeder haar zoon uiteindelijk loslaten en zal de verbinding voorzichtig doorbroken worden.

Normaal gesproken wordt de twee-eenheid doorbroken door een derde persoon. In de meeste gevallen is dit de biologische vader, maar dit kan ook een ander vaderfiguur zijn, zoals een (homoseksuele) partner, een opa, een goede vriend of buurman. Een verstoorde relatie tussen moeder en zoon zien we dus ook vaak wanneer een derde persoon ontbreekt. De zoon zal zich hierdoor meer gaan vastklampen aan de moeder en het loslaten zal hierdoor moeizamer of niet gebeuren.

Ervaar jij moeite in je relaties?

Ervaar jij moeite in je relaties?

Doe de hechtingstest en krijg direct inzicht in jouw hechtingsstijl.

Soorten moeder zoon relaties

Op dezelfde manier waarop je opvoedingsrelaties kan onderscheiden kun je moeder zoon relaties, of eigenlijk ouder kind relaties in het algemeen, ook indelen. Er worden vier opvoedingsrelaties onderscheiden:

  • Democratische opvoeding: bij deze opvoedingsrelatie is er sprake van veel warmte, maar aan de andere kant zijn er ook duidelijke regels en grenzen. De meeste moeders hanteren deze opvoedingsstijl.
  • Negerende opvoeding: Bij dit type is er eigenlijk niet echt sprake van een opvoeding. De negerende opvoeding staat lijnrecht tegenover de democratische opvoeding. Er is weinig warmte en steun, maar ook regels en grenzen ontbreken.
  • Permissieve opvoeding: Binnen deze opvoedingsrelatie is er veel warmte en steun, maar zijn er te weinig regels en grenzen.
  • Autoritaire opvoeding: Hierbij is er juist weinig warmte, maar zijn er veel regels en grenzen. Er is sprake van een slechte controle, de ouders straffen de kinderen bijvoorbeeld veel.

Ziekelijke moeder zoon relatie

De relatie tussen de biologische moeder en haar zoon kan op meerdere manieren verstoord raken. Een gezonde moeder zoon relatie is belangrijk voor een goede ontwikkeling van de man. Het heeft onder andere invloed op hoe hij zelf als volwassene relaties zal opbouwen met anderen. Het is niet zo dat afwezigheid van de moeder per definitie voor problemen zorgt. De rol van de moeder kan ook worden overgenomen door iemand anders die dichtbij het kind staat.

Er zijn veel verschillende factoren die kunnen bijdragen aan een verstoorde band. Een kind voelt zijn moeder feilloos aan en zal zich vanaf het begin (onbewust) aanpassen aan haar gedrag. Wanneer een moeder bijvoorbeeld angstig en gestrest is en haar baby niet graag alleen laat, zal de baby onbewust proberen aan de verlangens van de moeder te voldoen. Dit kan leiden tot een te intense band tussen moeder en zoon. Hierdoor ontstaat er op latere leeftijd ook moeilijker afstand tussen de moeder en haar kind.

Wanneer de vader afwezig is

Een te intense band ontstaat ook vaak wanneer de vader (emotioneel) afwezig is. De moeder kan zich dan sterk aan haar zoon gaan vastklampen. Aan de andere kant mist de zoon een vaderfiguur en blijft zich op zijn moeder focussen. Het gevolg is ook dat de twee-eenheid tussen moeder en zoon niet doorbroken wordt, wanneer er ook geen ander vaderfiguur aanwezig is. Hierdoor ontstaat er een ongezonde relatie waarbij de zoon zich zelfs als volwassene niet losmaakt van zijn moeder.

Overheersende moeder

Ook een moeder zoon relatie waarbij de moeder overheerst en narcistisch is kan voor problemen zorgen. De moeder onderdrukt vanaf het begin de behoeften van haar zoon. Dit zorgt voor onveilige hechting. De zoon heeft geen ruimte gehad om zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Deze ongezonde relatie heeft gevolgen voor zijn emotionele ontwikkeling en maakt het dat hij het moeilijk vindt om zelf beslissingen te nemen.

De moeder zal haar zoon over het algemeen ook weinig ruimte bieden om een relatie op de bouwen met een ander persoon. Voor mannen van deze moeders is het niet alleen moeilijk om een relatie met iemand anders op te bouwen, maar ook om die vervolgens te behouwen.

4 tips om moeder zoon relatie te verbeteren

Hoe kan je als moeder de relatie tussen jou en je (jonge) zoon verbeteren of behouden? Hoe je aan de relatie kan werken is deels afhankelijk van de leeftijd van jouw zoon. Van onderstaande tips zullen een aantal relevanter zijn voor moeders met jonge kinderen.

Tip 1: Leer hem emoties te verwoorden

Het is belangrijk om te weten dat jongens zich op een andere manier uiten dan meisjes. Jongens zijn in hun manier van uiten fysieker. Jongens uiten ook hun emoties vaak op een fysieke manier, bijvoorbeeld door te schreeuwen wanneer zij boos zijn of te gillen uit angst.

Als moeder kun je je jonge zoon helpen door zijn emoties te leren verwoorden. Vertel hem welke emoties je bij hem herkent, maar besteed ook aandacht aan emoties van anderen. Zo leert hij emoties beter herkennen en begrijpen.

Tip 2: Samen spelen

Spelen is voor kinderen natuurlijk gedrag. Door samen met je zoon te spelen kun je op een ongeforceerde manier met hem in contact komen. Jongens, die zich dus vaak fysiek uiten, houden vaak ook van stoeien. Maar ook je kind voorlezen is een activiteit die kan zorgen voor een sterkere connectie. Uit onderzoek blijkt dat voorlezen het deel van de hersenen stimuleert dat verantwoordelijk is voor emotionele connecties.

Tip 3: Luister naar je zoon

Echt luisteren kan het contact met je zoon verbeteren. Het is daarbij belangrijk dat je het verschil tussen horen wat iemand zegt en echt luisteren in acht neemt. Bij echt luisteren sta je open voor je zoon. Waar heeft hij behoeften aan en wat houdt hem op dit moment bezig? Probeer op een actieve manier te begrijpen wat jouw kind je vertelt.

Tip 4: zoek professionele hulp

Deze tip geldt zowel voor moeders als voor (volwassen) zoons.

Voor moeders
Ervaar je als moeder problemen bij het opvoeden van je zoon? Dit kan erg frustrerend zijn en je moedeloos maken. Dit hoeft niet zo te blijven. Vraag ons vandaag nog om hulp of bel naar 085 – 4014 720 of mail om je zorgen of vragen met ons te bespreken.

Voor zonen
Loop je als man tegen dingen aan en heb je het gevoel dat jouw jeugd en vooral de band met jouw moeder hier de oorzaak van zijn? De manier waarop jij als kind gehecht bent kan ook als je volwassen bent nog van invloed op je zijn. Hoe fijn zou het zijn als je opstaat en deze dingen geen rol meer spelen? Bespreek je zorgen of vragen met ons. Bel ons op 085 – 4014 720 of stuur ons een bericht.

Melissa, Psyned verwijsteam
Heb je een verstoorde moeder zoon relatie?

Een verstoorde relatie tussen moeder en zoon kan voor problemen zorgen. Heb jij als moeder of als zoon hier last van? Ons verwijsteam geeft je graag persoonlijk advies en koppelt je aan een erkende psycholoog die bij je past.

Plan jouw gratis adviesgesprek