Soorten depressies

De ene depressie hoeft niet op de andere depressie te lijken. De ernst van de depressie kan verschillen (licht, matig, zwaar). Maar ook op andere vlakken kunnen depressies van elkaar verschillen. Over het algemeen onderscheidt men in de psychologie de volgende sub-typen of soorten depressies:

Manische- of bipolaire depressie

Kenmerkend voor een manische- of bipolaire depressie zijn de emotionele schommelingen. Van hele positieve en vrolijke momenten naar hele negatieve en sombere momenten.

Chronische depressie

Bij een depressie komen verschillende klachten kijken zoals neerslachtige gevoelens en vermoeidheid. Wanneer de depressieve klachten langer dan twee jaar duren en heftig aanwezig zijn heb je mogelijk een chronische depressie.

Dysthyme stoornis

Bij een dysthyme stoornis houden de klachten, net zoals bij een chronische depressie, minimaal twee jaar aan. Het grote verschil is dat cliënt wel dagelijkse bezigheden en werkzaamheden uit kan voeren. Dit gaat echter wel gepaard met een langdurige somberheid.

Seizoensgebonden depressie

Bij een seizoensgebonden depressie heb je een neerslachtig gevoel tijdens een bepaalde periode van het jaar. De klachten uiten zich voornamelijk door somberheid en vermoeidheid. De meeste mensen hebben last van deze klachten tijdens de donkere en koude dagen in de herfst en winter. Echter kan het ook voorkomen dat je moeite hebt met de verandering naar een ander seizoen. Lees hier hoe je jezelf wapent tegen een seizoensgebonden depressie.

Postpartum depressie

Een postpartum depressie, beter bekend als postnatale depressie, is een depressie die ontstaat na de bevalling. Door hormoonschommelingen kan je je na de bevalling anders voelen dan normaal. Het is normaal hier de eerste twee weken na de bevalling wat van te merken. Indien je in de periode hierna een aanhoudend gevoel van somberheid, prikkelbaarheid, neerslachtigheid en angst ervaart kan gesproken worden over een postpartum of postnatale depressie.

Lichte, matige of zware depressie?

De ernst van een depressie kan verschillen. We maken onderscheid tussen een lichte, matige en zware depressie. De ernst van een depressie kan naarmate de tijd vordert veranderen.

Lichte depressie

Je hebt mogelijk een lichte depressie als je een aantal depressieve klachten voor een korte periode hebt. Mogelijk voel je je somber, vermoeid en neerslachtig, maar kan je dagelijkse activiteiten en werkzaamheden nog wel uitvoeren.

Matige depressie

Tijdens een matige depressie nemen in een aantal weken de depressieve klachten snel toe en merk je dat het snel slechter met je gaat. Tijdens een matige depressie kan je dagelijkse activiteiten en werkzaamheden niet meer zo optimaal uitvoeren als voorheen. Het lukt je niet meer.

Zware depressie

Herkenbaar aan een zware depressie is het snel toenemende aantal klachten; de klachten worden snel erger. Een zware depressie heeft een grote invloed op het dagelijks leven. Het lukt je niet meer dagelijkse activiteiten en werkzaamheden uit te voeren.

Hulp of advies nodig?

Blijf niet met depressieve klachten lopen en neem contact met ons op. We kunnen je adviseren en plannen wanneer gewenst direct een afspraak voor je in bij een psycholoog.

  • Persoonlijk advies
  • Geen wachtlijst
  • Videobellen
Bel: 085-4014720 Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog