Symptomen van autisme

Communicatie

Problemen in de communicatie is een duidelijk kenmerk van autisme. Er wordt onderscheid gemaakt in het uiten van communicatie en het begrijpen van communicatie. Wanneer je autisme hebt begrijp je het technische deel van communicatie (woordenschat/grammatica) vaak wel, alleen de sociale/emotionele aspecten zijn vaak moeilijk. In de praktijk betekent dit dat je gesprekken/woorden soms letterlijk neemt. Zo begrijp je bijvoorbeeld woordgrapjes of sarcastische opmerkingen niet. Ook kan je problemen ervaren bij spreekwoorden of emotionele begrippen, evenals woorden waarbij de betekenis varieert in tijd, ruimte of persoon.

Structuur

Mensen met autisme kunnen moeite hebben met verbeelding. Dit uit zich voornamelijk in weinig variatie en vasthouden aan een voorspelbare situatie. Structuur is voor mensen met autisme vaak erg belangrijk. Drukte, onregelmatigheid en veranderingen kunnen een zware belasting zijn. Het herhalen van handelingen, het hebben van rituelen, of dwangmatig gedrag komt veel voor.

Sociale vaardigheden

Iemand met autisme ervaart vaak problemen bij sociale interactie. Dit betekent niet dat als je deze stoornis hebt je niet sociaal kan zijn. Wel ervaren mensen met autisme vaak moeite met het inschatten van de sociale interactie door het ontbreken van duidelijke en vaste regels. Verder is het vaak moeilijk voor iemand met autisme om zich in te leven in een ander (empathie) maar ook om bij zijn eigen gevoel te komen.

Prikkelverwerking

Mensen met autisme kunnen onder- of overgevoelig zijn voor zintuigelijke prikkels. Bij overgevoeligheid komt er te veel zintuigelijke informatie binnen. Hierdoor is het lastig om al deze prikkels te verwerken. Bij onderprikkeling krijgt iemand juist te weinig prikkels binnen. Hierdoor kunnen belangrijke zintuigelijke prikkels, zoals een pijnprikkel, gemist worden.

Sterke punten bij mensen met autisme

Naast beperkingen worden er ook een aantal sterke punten aan autisme verbonden, bijvoorbeeld: detailgerichtheid, sterk analytisch vermogen, eerlijkheid, lange concentratie, en goed geheugen.

Leren omgaan met autisme?

Ervaar jij beperkingen of heb je moeite met je autisme? Blijf hier niet mee lopen en bel met ons. We kunnen je adviseren en plannen wanneer gewenst direct een afspraak voor je in bij een psycholoog die bij je past.

  • Persoonlijk advies
  • Geen wachtlijst
  • Direct een afspraak
Bel: 085-4014720 Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog