Relatietest (16 vragen - 2 minuten)

Relatietest (16 vragen - 2 minuten)

De Relatie Zelftest
Via deze zelftest ontdek je hoe jij in je relatie staat. Het gaat aanvankelijk om jouw beleving, niet om die van je partner of om hoe jij denkt dat je partner over jullie relatie denkt. Vul hem daarom in eerste instantie alleen in.

Wel kun je je partner vragen deze vragenlijst ook in te vullen. Als jullie de vragenlijst afzonderlijk invullen en de antwoorden vervolgens vergelijken, kan dat de eerste aanzet zijn voor een gesprek. Omdat een dergelijk gesprek vaak diepgaand is en gepaard gaat met veel emoties, is het belangrijk om dit te doen op een moment waarop jullie allebei voldoende tijd hebben.

Als jullie het gesprek liever voeren in aanwezigheid van een onpartijdige derde, dan kunnen jullie het gesprek natuurlijk ook voeren onder begeleiding van een relatietherapeut. Relatietherapie kan jullie namelijk helpen om weer met elkaar in gesprek te gaan en nader tot elkaar te komen.De testresultaten uit deze relatie zelftest worden geheel anoniem opgeslagen en zijn dus nooit naar jou te herleiden. Deze anonieme testresultaten zijn onderdeel van een groot landelijk onderzoek om beter inzicht te krijgen in gedrag in relaties. Hieronder kun je aangeven of je ermee akkoord gaat dat jouw gegevens anoniem worden gebruikt.


1. Mijn partner en ik maken te veel of te weinig ruzie


2. Ik heb het idee dat de afstand tussen mijn partner en mij te groot is


3. Ik ben tevreden over ons seksleven


4. We hebben genoeg tijd voor elkaar


5. Ik ben tevreden over de manier waarop mijn partner met mij om gaat


6. Er zijn bepaalde problemen die onze relatie in de weg staan


7. Onze opvattingen verschillen sterk en ik heb het daar moeilijk mee


8. Ik ben tevreden over de verdeling van huishoudelijke taken en werk


9. Ik ben tevreden met de tijd die ik voor mij alleen beschikbaar heb binnen onze relatie


10. Ik ben tevreden over de manier waarop we meningsverschillen oplossen


11. Ik heb vertrouwen in mijn partner


12. Ik heb vertrouwen in de toekomst van onze relatie


13. Ik voel me geaccepteerd door mijn partner


14. Ik ben tevreden over de manier en de frequentie waarop mijn partner zijn gevoelens voor mij uit


Ik ben een:


Mijn leeftijd is: