Kind en Jeugd

Kind en Jeugd

Als ouder bent u trots en blij met uw kinderen. Het is ingrijpend als er iets met uw kinderen aan de hand is zeker als dit niet meteen grijpbaar is wat er is. U ziet dat u kind niet (meer) zo blij en gelukkig is en dat doet u pijn. Of u ziet dat u kind het zwaar en lastig heeft en u weet niet goed hoe te helpen. Simpel gezegd uw kind zit helemaal niet lekker in z'n vel en u wilt hem/haar weer gelukkig laten zijn maar weet niet hoe. Dan helpt Psyned u heel graag.

Ontwikkeling bij een kind

Kinderen ontwikkelen zich in circa 25 jaar van sterk afhankelijke baby naar zelfstandige volwassen. De laatste jaren zijn de hersenen nog in ontwikkeling echter zijn wij vanaf ca. 18 jaar in staat om zelfstandig te leven. Dit is een belangrijke periode in ons leven waar wij, zelfs op zeer late leeftijd, aan terug zullen denken.

Tijdens deze jaren bouwen vele van ons mooie herinneringen op. Helaas is het onvermijdelijk dat er ook minder mooie of zelfs ingrijpende gebeurtenissen zijn in deze periode. Scheiding van ouders, ruzie, onbeantwoorde liefde, worstelen met eigen identiteit, zitten blijven zijn een aantal voorbeelden waar wij bijna allemaal mee te maken krijgen. Regelmatig zijn kinderen en jongeren goed in staat hier mee om te gaan. Toch zijn er situaties waar het belangrijk is om extra begeleiding of ondersteuning te zoeken.

Het is voor velen van ons complexer om effectief om te gaan met situaties zoals bijvoorbeeld; gepest worden, misbruik, suïcidale behoeften, verslaving (van ouders of jezelf), eetstoornissen, autisme en gender-issues. In deze situaties is het bijna vanzelfsprekend om hulp te zoeken. Het is voor kinderen & jongeren en hun ouders ondoenlijk om deze problemen zelfstandig op te pakken.

Met welke klachten kunnen wij u en uw kind helpen:

 • Uw kind heeft last van de scheiding
 • Uw kind heeft last van AD(H)D, ASS of Hoogbegaafdheid
 • Uw kind komt moeizaam mee op school
 • Uw kind voelt zich eenzaam en trekt zich terug
 • Uw kind zit in zijn/haar eigen wereld
 • Uw kind manipuleert zijn omgeving
 • Uw kind wordt gepest
 • Uw kind heeft veel talent maar het komt er niet uit
 • Uw kind zit in een constante spanning
 • Uw kind maakt steeds ruzie
 • Uw kind heeft last van agressie
 • Uw kind is blootgesteld aan ontoelaatbaar gedrag
 • Uw kind vertoont vreemd gedrag en gedraagt zich anders dan in het verleden
 • Uw kind zit gewoonweg niet lekker in z'n vel

Unieke werkwijze

Psyned is gespecialiseerd om toegankelijke en directe ondersteuning te bieden. Wij bieden de begeleiding voor kind, jongere en ouder in lastige situaties. De eerste jaren van ons leven vormen in onze ogen de basis voor de rest van ons leven en om deze reden dragen wij graag bij aan een solide fundament in jullie leven.

Wij hebben geen wachtlijsten en werken rechtstreeks vanuit de behoeften van kind & jongere en ouders. Dat betekent dat wij ons laten leiden door het te bereiken effect en verandering in plaats van de vergoedingenstructuur van de zorgverzekeraar. Natuurlijk zijn al onze Psychologen en Orthopedagogen opgeleid en afgestudeerd aan de universiteit en hebben zij expertise, door extra opleidingen en ruime ervaring, op de gevraagde deskundigheidsgebieden. Daarnaast volgen alle Psychologen en Orthopedagogen van Psyned Kind & Jongere zowel super- en intervisie, vervolgopleidingen en leertherapie.

Wij volgen de gedragscodes van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en het NVO (Nederlandse vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). Indien gewenst en waardevol werken wij samen met andere hulpverlenende instanties zoals klinieken, begeleidende medici, externe zorgverleners. In sommige gevallen sluiten wij aan op of dragen wij in overleg over aan hulpverleners in de GGZ. Alhoewel wij vanuit onze expertise zelfstandig GGZ trajecten mogen doen, willen wij dit niet. Wij staan voor directe en adequate hulpverlening en sluiten aan op een behoefte die minder goed ingevuld kan worden vanuit de GGZ-normering en -wet- en regelgeving.

Werkwijze

 • Gesprek telefoon
 • Intake deskundige Psycholoog of Orthopedagoog
 • Gesprek met vervolgens begeleidingsplan
 • Begeleiding ambulante (thuis) basis

Diagnostiek doen wij indien nodig

Soorten en vormen van therapie

 • Psychosociaal consult
 • Systeemtherapie (Gezinsbegeleiding en begeleiding in de familiecontext)
 • Schematherapie bij kind en ouder
 • Cognitieve gedragstherapie van kind en jongere
 • Oplossingsgerichte therapie bij kind en jongere
 • Ontwikkelingsbegeleiding van talent
 • Online begeleiding van gezin en kind
 • EMDR van kinderen en jongeren
 • Infant mental health

Visie op medicatie

In eerste instantie werken wij vanuit gesprekken, oefeningen, diagnostiek en toepassing. Soms blijkt dat echter niet adequaat genoeg te zijn en kan een begeleidingseffect vergroot worden door (tijdelijk) medicatiegebruik. Wij hebben de visie dat medicatie ondersteunend kan werken in een begeleidingstraject. Dat betekent dat begeleiding voor ons centraal staat en dat indien noodzakelijk of effectvol medicatie ondersteunend wordt ingezet. Voorbeelden hierbij zijn medicatie bij ADHD, bij een traumatische ervaring en bij een overprikkeling. Psyned staat garant voor de begeleiding en schrijft zelf geen medicatie voor maar sluit aan op de voorschriften die een geconsulteerde Arts of Psychiater formuleert.