Narcisme

Mensen met narcisme willen graag het stralende middelpunt zijn en doen er dan ook alles aan om zichzelf onder de aandacht te brengen. Sommigen opvallend, sommigen juist niet: zij hebben verborgen grootheidsgedachten. Dat maakt narcisten soms moeilijk te herkennen. Opvallend is wel dat narcisten altijd op zoek zijn naar de bewondering en erkenning van anderen, terwijl ze verder weinig oog hebben voor de mensen om hen heen.

Op deze pagina lees je meer over het verschil tussen narcisme en een narcistische persoonlijkheidsstoornis, over de kenmerken en gevolgen, en hoe je er (als buitenstaander) mee om kan gaan.

afbeelding psycholoog

Beïnvloedt narcisme je leven?

'Wij luisteren graag naar jouw verhaal. Heb je te maken met narcisme in jouw omgeving en ben je op zoek naar hulp? We geven je vrijblijvend advies en koppelen je aan een psycholoog bij jou in de buurt.'
Lara , Verwijsteam Psyned

Benieuwd hoe we je kunnen helpen?
Plan je adviesgesprek
Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op:

Wat is narcisme?

Als iemand een overdreven gevoel van eigenwaarde en zelfbelang heeft, wordt dit ook wel narcisme genoemd. Narcisten staan bekend om hun opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid. Ze zijn sterk gefocust op zichzelf en hun eigen behoeften (egoïstisch), en ze tonen vaak weinig empathie (inlevingsvermogen) voor anderen. Ook kunnen narcisten over het algemeen slecht tegen kritiek. Zo kunnen ze erg boos worden of juist doen alsof het hen niets uitmaakt.

Narcisme komt voor in vele vormen. Sommige mensen hebben ‘slechts’ narcistische trekken, anderen hebben een narcistische persoonlijkheidsstoornis – waar een stuk lastiger mee te leven valt. Hieronder lees je hier meer over.

Leuk weetje: de beroemde psychiater Sigmund Freud koos voor de naam narcisme, vernoemd naar Narcissus. Dit figuur uit de Griekse mythologie had volgens het verhaal weinig interesse voor anderen en was vooral bezig met zichzelf. Uiteindelijk werd hij zelfs verliefd op zijn eigen weerspiegeling in het water.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

Niet alle mensen met narcisme hebben een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Bij degenen die zich herkennen in veel van onderstaande kenmerken, bij wie de eigenschappen ernstig zijn en deze een negatieve invloed hebben op hun dagelijkse leven en relaties, kan er sprake zijn van een stoornis.

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis begint in de vroege volwassenheid en is tweezijdig. Aan de ene kant heb je het opgeblazen ‘ego’ en het verlangen naar bewondering. Aan de andere kant is er sprake van een extreem gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid dat vaak achter de grootspraak schuilgaat. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben de bewondering en aandacht vaak nodig om zichzelf de moeite waard te vinden. Bovendien voelen veel mensen met narcisme zich verheven boven anderen en sommige van hen zullen een ander moeiteloos ‘gebruiken’ wanneer zij hier zelf beter van worden. Hierdoor lijdt niet alleen de narcist zelf, maar ook de mensen om diegene heen.

Wat zijn de kenmerken van een narcist?

Een narcist herkennen is niet makkelijk, maar de volgende kenmerken van narcisme kunnen je hierbij helpen:

 • Groot gevoel van eigenwaarde: mensen met narcisme hebben een overdreven positieve kijk op zichzelf. Ze geloven dat ze beter zijn dan anderen en willen ook zo behandeld worden. Ze overdrijven bijvoorbeeld hun prestaties, talent en successen, en gaan het liefst om met anderen met (ook) een ‘hoge status’. Ze willen macht en kunnen arrogant overkomen.
 • Behoefte aan bewondering: ze verlangen naar lof, erkenning en bewondering van anderen en zijn verslaafd aan aandacht. Ook vinden ze het meestal moeilijk om kritiek te verdragen.
 • Gebrek aan empathie: ze kunnen zich niet inleven/verplaatsen in de ander. Ze hebben vaak weinig begrip of interesse in de gevoelens en behoeften van andere mensen. Ze stellen zichzelf centraal en kunnen anderen als instrumenten zien om hun eigen doelen te bereiken.
 • Gevoel dat ze meer recht hebben: ze geloven dat ze privileges verdienen en verwachten een speciale behandeling van anderen, zonder daar zelf veel inspanning voor te hoeven leveren.
 • Anderen gebruiken/uitbuiten: sommige mensen met narcisme zijn geneigd om anderen te gebruiken voor hun eigen voordeel, zonder veel rekening te houden met de gevolgen (en gevoelens) voor anderen. Ze kunnen gespeeld charmant zijn en anderen manipuleren om dingen gedaan te krijgen. Daarbij ervaren ze geen schuldgevoel.
 • Jaloezie: narcisten zijn vaak (extreem) jaloers op anderen of denken dat anderen jaloers zijn op hen.
 • Agressie: narcisten kunnen (extreem) woedend worden en vijandig of agressief gedrag vertonen. Hun stemming wisselt sterk, ze zijn onvoorspelbaar. Mensen met een narcistische persoonlijkheid zijn dan ook vaak in conflict met anderen. Ze willen dat alles gaat zoals zij dat voor ogen hebben en ze worden boos als iemand hen tegenspreekt.
 • Gebrek aan zelfreflectie: oprechte spijt zal een narcist niet hebben. Simpelweg omdat iemand met narcisme niet met een ander meevoelt en zij zelf ‘nooit iets verkeerds doen’ – ze zijn immers fantastisch, perfect en superieur. Eigen fouten toegeven doen ze niet: problemen liggen altijd aan de ander.

Diep van binnen zijn mensen met narcisme vaak eenzaam, kwetsbaar en hebben een groot minderwaardigheidsgevoel. Ze zijn erg gevoelig voor afwijzing; daarom kunnen narcisten zo slecht tegen kritiek. Ze reageren in dit soort gevallen vaak met woede, maar verbergen daarmee de onmacht, onzekerheid en schaamte die ze diep van binnen voelen. Mensen met narcisme hebben grote moeite met echte intimiteit, want dan moeten ze zich kwetsbaar opstellen.

Oorzaak narcisme

De oorzaak van narcisme is een samenspel van verschillende factoren; het is moeilijk om één duidelijke oorzaak aan te wijzen. Waarschijnlijk ontstaat narcisme uit een combinatie van opvoeding, biologische factoren en gebeurtenissen die elkaar versterken. Deze factoren zijn mogelijk van invloed op de ontwikkeling van narcistische eigenschappen:

 1. Genetische aanleg/erfelijkheid
 2. Opvoeding en omgevingsfactoren: de omgeving waarin iemand opgroeit, inclusief de interactie en hechting met ouders, familieleden en belangrijke anderen. Als een kind bijvoorbeeld steeds geprezen wordt zonder dat het verantwoordelijkheid leert nemen voor zijn acties, kan dit bijdragen aan een overdreven gevoel van eigenwaarde.
 3. Overmatige bewondering of verwenning. Als iemand steeds wordt opgehemeld en geen realistische feedback krijgt, kan iemand een vertekend beeld van zichzelf krijgen.
 4. Traumatische gebeurtenissen, misbruik of verwaarlozing. Narcistische eigenschappen kunnen ontstaan als verdedigingsmechanisme tegen trauma. Het opbouwen van een overdreven gevoel van eigenwaarde kan helpen om geen emotionele pijn te voelen.

Narcisme bij mannen en vrouwen

Bij narcisme gaat het vaak over mannen, maar ook vrouwen kunnen narcistische trekken hebben. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met narcisme zich vaak minder dominant voordoen dan mannen. Zij wekken de schijn lief, zorgzaam en vriendelijk te zijn. Dit geeft ze een perfecte dekmantel voor hun gedrag. Narcistische vrouwen zijn onopvallender, subtieler en indirecter, en daarmee wat gewiekster dan mannen. Het wordt minder snel herkend. Andere opvallende verschillen tussen narcisme bij mannen en vrouwen zijn:

 • Voor vrouwen met narcisme is het uiterlijk heel belangrijk; ze hebben meer problemen met ouder worden en stappen eerder naar een cosmetisch arts.
 • Vrouwen met narcisme zijn minder overmoedig.
 • Vrouwen met narcisme gooien vaak eerder hun lichaam/vrouwelijkheid in de strijd.

Narcistische mannen zien vooral andere mannen als rivalen. Er kan dus ook strijd ontstaan tussen vader en zoon, of tussen broers. Narcistische vrouwen rivaliseren het liefst met andere vrouwen. Binnen het gezin kan dat tussen zussen of tussen moeder en dochter zijn.

Verborgen narcisme

Bij openlijk narcisme is het gedrag – zodra je de kenmerken kent – makkelijk te zien. Een verborgen narcist is moeilijker te herkennen. Het lijkt voor de buitenwereld een normaal persoon, maar hun masker gaat thuis af. In tegenstelling tot de stereotype beelden van arrogantie en dominantie, laten mensen met verborgen narcisme eerder tekenen zien van onzekerheid en gevoeligheid:

 • Ze vragen vaker om bevestiging, goedkeuring en erkenning aan anderen om hun zelfbeeld te versterken.
 • Ze kunnen constant verlangen naar complimenten en geruststelling.
 • Ze kunnen erg gevoelig zijn voor kritiek of afwijzing.
 • Ze uiten hun frustraties vaak op een passief-agressieve manier, bijvoorbeeld met sarcasme, stilzwijgen, indirecte kritiek of subtiele wraakacties.

Een verborgen narcist is iemand die zich charmant en vriendelijk voordoet. Diegene zal er alles aan doen om aardig gevonden te worden om zo die gewenste waardering te krijgen. Hij ‘ontfermt’ zich over mensen die het op bepaalde vlakken minder doen dan zij (om zichzelf beter te voelen). Iemand wordt gezien als sympathiek, maar van binnen zijn verborgen narcisten even egoïstisch en berekenend als openlijke narcisten.

Hoe herken je narcisme?

Bij de een zijn narcistische trekken duidelijker te zien dan bij de ander. Veel narcisten komen aan de buitenkant aardig en sympathiek over, ze zien er vaak goed verzorgd uit en het zijn makkelijke praters. Van binnen zijn ze anders. Ze zijn vaak erg onzeker, maar ook koud en harteloos door een gebrek aan empathisch vermogen. Hoe herken je nou of iemand gewoon veel zelfvertrouwen heeft of een narcist is? Een checklist:

 • Je hebt een goede eerste indruk. Narcisten zijn charismatisch. Ze stralen zelfverzekerdheid uit en lijken warm, charmant en geïnteresseerd. Ze geven je het gevoel dat je speciaal bent, zijn grappig en ze hebben een vlotte babbel.
 • Narcisten vallen in de smaak: ze zijn op hun gemak, extravert en losjes. Dat – in combinatie met het verzorgde uiterlijk – maakt ze aantrekkelijk. Vaak hebben ze veel sekspartners en (kortdurende) relaties gehad. Ze gaan geen échte emotionele verbinding aan.
 • Ze kunnen zich niet goed verplaatsen in een ander; ze bekijken alles vanuit hun eigen visie en meeleven/meevoelen is al helemaal moeilijk. Ze kiezen voor hun eigen geluk en jij zal je – als je langer met een narcist omgaat – moeten schikken naar diens wensen.
 • Narcisten kennen geen verantwoordelijkheidsgevoel; ze leggen verantwoordelijkheden bij anderen neer. In plaats van hun waardering en dankbaarheid hiervoor uit te spreken, gaan ze liever de strijd aan zodra iemand ergens goed (of nog erger: beter) in blijkt te zijn.
 • Ze kunnen niet goed omgaan met emoties. Niet van henzelf en niet met die van jou.
 • Narcisten zijn een ster in gaslighting. Ze handelen puur voor eigen gewin, ook al komen ze anders over. Terwijl je gelooft in hun goede bedoelingen beschikken ze over het talent om alles naar hun eigen hand te zetten en situaties zo’n twist te geven dat jij onredelijk, gek of dom lijkt. Ga je steeds meer aan jezelf twijfelen? Geen goed teken.
 • Ze liegen, draaien en bedriegen. Ze spelen mensen tegen elkaar uit. En zo makkelijk als het is om ruzie te krijgen met een narcist, zo moeilijk is het om een conflict goed uit te praten. Zijzelf doen namelijk nooit iets verkeerd; ze zijn het slachtoffer.

Herkenbaar? Dan zou het best wel eens kunnen dat je te maken hebt met een narcist. Vanwege de kenmerkende eigenschappen van narcisme, zullen narcisten het zelf niet snel herkennen (of naar een verklaring op zoek gaan), maar mensen in hun omgeving wel. De voornaamste problemen voor narcisten ontstaan namelijk in relatie tot anderen.

Leven met een narcist

Leven met een narcist kan zeer uitdagend, emotioneel belastend en uitputtend zijn. Of het nu gaat om een narcistische ouder, een narcistische partner, een vriend met narcistische trekken of misschien wel een collega in wie je narcisme herkent: narcisme weegt zwaar op de omgeving. Vaak komen mensen er in therapie pas achter dat zij te maken hebben met een narcist, mede dankzij de volgende signalen:

 • Omgaan met een narcist kost heel veel energie. Jij geeft en geeft, zonder dat je daar iets voor terugkrijgt. Jouw grenzen worden niet gerespecteerd.
 • Je weet nooit waar je aan toe bent. Narcisten zijn onvoorspelbaar en onberekenbaar. Het ene moment doet iemand leuk en aardig, en even later wordt er tegen je geschreeuwd. Typisch voor narcisme zijn de woedeaanvallen die volgen na een kleinigheid – situaties die anderen zouden bestempelen als onbenullig of onbelangrijk. De narcist maakt jou klein en zichzelf groot.
 • Een narcist gunt jou geen geluk. Ze zijn jaloers en proberen wat jou blij maakt te ruïneren. Je wordt steeds ongelukkiger en vraagt je af wat er mis met jou is; je gaat aan jezelf twijfelen.

Eigenlijk wil je narcisten liever op afstand houden, maar soms kan dat niet anders. Je weet (nog) niet dat iemand een narcistische persoonlijkheid heeft of je ontkomt er niet aan omdat je nou eenmaal familie of collega’s van elkaar bent. Hieronder lees je meer over de invloed van leven met een narcistische ouder en partner, vind je tips om hier mee om te gaan en informatie over mentale zorg.

Wil je professionele hulp? Bel ons psychologisch verwijsteam op 085-4014720 voor een gratis adviesgesprek; zij denken graag met je mee en kunnen je koppelen aan een psycholoog die jou kan helpen.

De gevolgen van narcisme in jouw omgeving

Leven in de onveilige omgeving van een narcist kan effect hebben op jouw zelfbeeld en spannings- en vermoeidheidsklachten veroorzaken. Ook kan je vervreemd raken van jezelf: je voelt niet meer wie je bent of wat je ervaart. Je hebt zo lang op eieren gelopen en je aangepast, dat je niet meer voor jezelf kan kiezen – en als je dat wel doet, voel je je schuldig. Emoties merk je niet op, of ze overvallen je juist. Je bent misschien wantrouwend geworden naar anderen en denkt al snel dat jij het probleem bent. Je zit veel in je hoofd, twijfelt aan jezelf en bent afhankelijk geworden van de mening en goedkeuring van anderen. Daarnaast ben je altijd op je hoede en kan je overgevoelig zijn geraakt voor licht en geluid, waardoor je sneller overprikkeld bent.

Ben je opgegroeid met een narcistische ouder? Dan kan dit invloed hebben op jouw hechtingsstijl en bijvoorbeeld leiden tot een ontwikkelingstrauma.

In welke mate je effecten ervaart van een narcist in jouw omgeving hangt af van de narcistische eigenschappen van die persoon en van factoren als steun van andere familieleden of de sociale omgeving.

Moeder met narcisme

Als je een narcistische moeder hebt, ben je opgegroeid met de boodschap dat anderen belangrijker zijn dan jij en dat jij altijd voor je moeder moet klaarstaan. Een moeder met narcisme wil voortdurend in het middelpunt van de belangstelling staan en alles draait om haar behoeften. Je kan daardoor goed voor anderen zorgen, maar voor jezelf opkomen heb je niet van huis uit meegekregen. Jouw voelsprieten zijn zo sterk ontwikkeld dat je de behoeften van anderen haarfijn aanvoelt en meteen weet wat de ander nodig heeft. Voor jezelf ben je hard. Als je een narcistische moeder hebt, doe je het nooit goed en is het nooit goed genoeg.

Vaak heeft een moeder met narcisme twee gezichten: een charmant masker voor de buitenwereld en haar ware gezicht – voor jou. Anderen denken ‘wat een lieve vrouw’, maar jij weet wel beter. Voor jou heeft ze geen belangstelling, terwijl ze zich tegelijkertijd graag overal mee bemoeit en haar kritiek uit. Bij haar is iets altijd erger of zij kan iets beter dan jij, waardoor de aandacht weer op haar gericht is. Jouw emoties doen er niet toe, ze stookt binnen het gezin en je voelt je vaak eenzaam. Ze kan jaloers op je zijn, gemene opmerkingen maken, over je roddelen of jou (onterecht) van iets beschuldigen en je voor gek zetten. Ze kruipt graag in de slachtofferrol en praat je een schuldgevoel aan (of ontploft) als je haar niet tegemoet komt. Zo gaat ze keer op keer over je grenzen heen.

Vader met narcisme

Net als met een narcistische moeder voel je je als kind van een narcistische vader waarschijnlijk ook nooit goed genoeg. Je hebt in je jeugd van alles meegemaakt (falen, teleurstelling, emotionele manipulatie en soms ook fysieke mishandeling), waardoor jij niet gewoon kind kon zijn, maar veel bang bent geweest en altijd op je hoede was. Je kon niet op je vader rekenen.

Het lastige van opgroeien met een narcistische vader is dat hij voor de buitenwereld een leuke man lijkt, maar ondertussen gaan jij en je moeder gebukt onder zijn grillen. Want vaak is ook je moeder angstig en durft ze niet tegen hem in te gaan. Zelfs niet als hij boos is op jou, waardoor je je alleen kan voelen. Zij neemt meestal alle zorgtaken voor het gezin op zich.

Je hebt al heel jong geleerd om te gehoorzamen en je aan te passen uit angst voor straf. Je wordt grenzeloos loyaal; als een marionet van je narcistische ouder. En ook nu je volwassen bent, wil een vader met narcisme vaak nog steeds invloed op je uitoefenen. Zijn wil is en blijft wet.

Als je bent opgegroeid met een narcistische vader, zou het goed kunnen dat je jezelf op de achtergrond plaatst: je doet nooit moeilijk, je vraagt niet teveel, je denkt snel dat je tot last bent, je past jezelf aan en doet alles om het anderen naar de zin te maken. Je weet zelf niet goed wie je bent en waarvoor je staat; daardoor vind je het moeilijk om je grenzen aan te geven. Je kan je leeg, onzeker en angstig voelen, of je snel schamen en schuldig voelen. Je zelfvertrouwen heeft een klap gekregen en ook anderen vertrouwen kan spannend zijn, vooral richting mannen ben je voorzichtig. Zo kan je moeite hebben met autoriteit en het aangaan en in stand houden van relaties.

Partner met narcisme

In het begin gaat alles goed. Je krijgt een fantastische eerste indruk van een charmante persoonlijkheid. Je wordt in de watten gelegd, diegene is behulpzaam en geïnteresseerd. Je partner lijkt alles goed voor elkaar te hebben (leuke studie, goede baan, mooi huis, etc.).

Maar na een tijdje zie je ook een andere kant. Alleen zijn de ‘red flags’ zo subtiel, dat het vaak heel lang duurt voordat je er echt de vinger op kan leggen wat er nou niet klopt. Een partner met narcisme geeft jou de boodschap dat je er niet toe doet en speelt met je gevoelens. Waar hij/zij eerst nog geïnteresseerd leek, maakt het nu niks meer uit wat jou bezighoudt. Jullie hebben steeds vaker ruzie en jouw emoties, wensen en behoeften zijn onbelangrijk. Wel mag jij vaak het huishouden opknappen, de kinderen opvoeden en het bezoek ontvangen, zonder dat hier een bedankje of andere vorm van waardering vanaf kan. Je partner komt afspraken niet na, liegt en verdraait situaties. En jij blijft achter met het gevoel ‘Ligt dit nou aan mij?’.

Een relatie met een partner met narcisme is een ongezonde relatie. Jullie zijn niet gelijkwaardig aan elkaar, er is geen wederzijds begrip en vertrouwen, geen échte verbinding (intimiteit of kwetsbaarheid) en conflicten worden niet uitgepraat. Er heerst een dynamiek van angst, controle, manipulatie en afhankelijkheid. Je kan niet jezelf zijn in de relatie. Een partner met narcisme kan je emotioneel en fysiek pijn doen.

Is de liefde omgeslagen in een ongezonde relatie waarin jij jezelf verliest? Wil je je narcistische partner verlaten, maar durf je niet of weet je niet hoe? Zijn er ook kinderen in het spel? Kan je wel wat hulp gebruiken om je partner met narcisme de baas te worden? Bel ons op 085-4014720 voor gratis advies in jouw situatie. Onze psychologen helpen je graag.

Gevolgen van narcisme

Narcisme komt voor in verschillende vormen en daardoor zijn de gevolgen voor iedereen anders. Een ding staat vast: het is vaak de omgeving van de narcist, en niet de persoon zelf, die (het meeste) last heeft van het narcistische gedrag. Narcisme kan bijvoorbeeld leiden tot relatieproblemen en problemen op het werk. Partners en kinderen van iemand met narcisme voelen zich vaak niet gezien, gehoord en gesteund. Soms krijgen ze zelfs met agressie te maken. Op het werk worden afspraken bijvoorbeeld niet nagekomen en plannen niet doorgevoerd. Als mensen uit de omgeving helemaal klaar zijn met de narcistische trekken en zich regelrecht tegen de narcist keren, komt de onzekere en minderwaardige kant van de narcist naar boven. Ze zijn dan gevoelig voor angst, somberheid en depressie. Op dat moment zou iemand met een narcistische persoonlijkheid psychische hulp kunnen zoeken. Maar vaker zoeken mensen uit de omgeving van de narcist hulp.

Omgaan met een narcist

Mensen met een narcistische persoonlijkheid kan je moeilijk veranderen. Ze zien het nut daar niet van in, simpelweg omdat ze niet geloven dat er ook maar iets aan hen ligt. Je kan dus maar beter leren omgaan met een narcist, op het moment dat je aan elkaar verbonden bent. We geven je 5 tips voor omgaan met narcisme:

1. Krijg inzicht in narcisme
Dat je al hier bent op deze pagina is goed nieuws. Doordat jij je inleest en je bewust wordt van het narcistische gedrag, kan je beter voor jezelf verklaren waarom de narcistische persoon doet wat hij of zij doet. Leuk is het nog steeds niet, maar de kleinerende opmerkingen verliezen hun kracht als je snapt dat iemand dit nodig heeft om zich groter te voelen. Het is vaak niet persoonlijk. Bewustwording is het eerste stukje van erkenning en acceptatie.

2. Vertrouw op je gevoel
Vaak heb je niet meteen door dat je met een narcist te maken hebt, terwijl ondertussen je zelfvertrouwen langzaam afbrokkelt. Twijfel je aan jezelf? Vertrouw op je intuïtie en check eventueel voorzichtig bij anderen hoe zij deze persoon of bepaalde opmerkingen ervaren. Klopt je gevoel? Dat sterkt je misschien en helpt te relativeren. Vergeet niet dat de mensen om je heen een ander beeld kunnen hebben van iemand, dat imago is vaak zorgvuldig opgebouwd.

3. Werk aan je eigenwaarde
Bouw aan je zelfvertrouwen. Want hoe langer je omgaat met een narcist, hoe minder eigenwaarde je vaak nog over hebt. Leer in jezelf te geloven en ontdek waar je voor staat. Dit helpt je om beter grenzen te stellen en bewaken.

4. Slijmen, meebewegen en je kritiek inslikken
Zolang je met elkaar te maken hebt, is de beste tactiek om het spelletje mee te spelen. Geef iemand complimenten, ga niet tegen de narcist in en zorg dat je je eigen zaken goed voor elkaar hebt.

5. Kies wat jou gelukkig maakt
Wil je met de narcist blijven omgaan? Leer er dan zo goed mogelijk mee te leven en verzamel mensen om je heen door wie je je wel gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Wil je weg uit een ongezonde relatie? Onderneem actie en blijf niet hangen in een situatie die jou ongelukkig maakt.

Behandeling bij narcisme

Mogelijke behandelvormen die kunnen worden ingezet bij narcisme zijn schematherapie en Mentalization-Based Treatment (MBT). Voor diegenen die vooral last hebben van iemand met narcisme in hun omgeving, is er allerlei hulp. Schematherapie en cognitieve gedragstherapie kunnen bijvoorbeeld helpen bij problemen rondom zelfbeeld, en systeemtherapie bij ongelijkwaardige relaties en een moeilijke dynamiek in het gezin. Aan de hand van jouw verhaal kiezen onze psychologen een passende behandeling, zodat je de juiste handvatten krijgt om weer krachtig in het leven te staan.

Hoe kunnen we je helpen?

Ga jij gebukt onder het narcistische gedrag van iemand in jouw omgeving? En kan je wel wat hulp gebruiken? Werk samen met een psycholoog aan je zelfvertrouwen. Bel vandaag nog vrijblijvend naar 085-4014720 met je vragen of plan hier jouw adviesgesprek in. Bij ons kan je binnen een week al aan de slag. Onze psychologen helpen je graag.

Lara, Psyned verwijsteam
Hulp bij (omgaan met) narcisme

Wil je werken aan thema's rondom narcisme? Of heb je hulp nodig bij de gevolgen die je ervaart door een narcist in jouw omgeving? Onze psychologen kunnen je helpen.

Plan jouw gratis adviesgesprek