Wat is een psycholoog?

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog is een persoon die zich professioneel gespecialiseerd heeft in de gedragingen, gevoelens, gedachten en de algehele geestelijke gezondheid van de mens. Een psycholoog is Universitair opgeleid in de Psychologie.

Hieronder worden wat vragen beantwoord die behulpzaam kunnen zijn voordat u een psycholoog gaat bezoeken.

Wat doet een psycholoog?

Met een psycholoog kunt u praten over uw gevoelens en de problemen waarbij u hulp nodig heeft. Komt u er zelf niet meer uit dan kan een psycholoog u helpen met het vinden van antwoorden op uw hulpvraag.

Wat is een hulpvraag?

Een hulpvraag is een omschrijving van uw probleem. De hulpvraag geeft u handvatten voor het aanpakken van uw probleem. Soms is het lastig een hulpvraag kernachtig te omschrijven, dan kan deze samen met uw psycholoog geformuleerd worden.

Wat is een diagnose?

Een diagnose of vaststelling van het probleem wordt tijdens de intake (voorlopig) vastgesteld. Dit is voor de psycholoog of psychotherapeut noodzakelijk om u goed te kunnen helpen. Deze diagnose wordt afgenomen met behulp van vragenlijsten of psychologische testen. De meeste psychologen werken met de DSM, het classificatiesysteem om psychische aandoeningen te kunnen bepalen.

Patiënt of cliënt?

In de psychologische hulpverlening krijgen personen over het algemeen ambulante hulpverlening. Een psycholoog bezoeken is ambulant en daarom spreekt men in dat geval over een cliënt. Wordt de persoon opgenomen met een medisch / psychiatrisch probleem, dan wordt de persoon aangesproken als patiënt.

Waarom een behandelovereenkomst?

Een behandelovereenkomst wordt met een cliënt gesloten zodat afspraken omtrent uw behandeling worden vastgelegd. Sommige psychologen zullen u vragen hiervoor een handtekening te zetten. De WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) heeft richtlijnen en bepalingen opgesteld om zowel de cliënt als de zorgverlener te beschermen.

Welke behandelingen?

Over het algemeen werkt een psycholoog als generalist. Een generalist is iemand die breed opgeleid is voor de behandeling van diverse soorten psychische problemen. De behandelmethode die gebruikt wordt, zal gekozen worden na de intake en is gebaseerd op het type klacht. Een depressie zal op een andere manier behandeld worden dan ADHD / ADD.

Welk specialisme?

Veel generalistisch opgeleide psychologen zijn gespecialiseerd in de behandeling van een bepaald type klacht. Het specialisme van de psycholoog kan invloed hebben op het succes van de therapie.

Binnen deze vakgroep zijn er diverse werkvelden waarin een psycholoog zich kan bevinden. Psychologen zijn onder andere werkzaam in het onderwijs, de gezondheidszorg of binnen de privé-praktijk, de wetenschap, HRM en rechtsspraak. Binnen deze werkvelden kan men zich specialiseren. De diverse specialismen worden op deze website uitgebreid uitgelegd. Deze website richt zich vooral op het zoeken, vergelijken en vinden van een psycholoog die hulp kunnen bieden bij psychische problemen in de eerste lijn.

Contact met Psyned

Heb je een vraag voor ons? Bel vrijblijvend met Psyned. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00.

Lara, verwijsteam

Hulp of advies nodig?

Blijf niet met je klachten lopen en bel met ons voor advies via 085-4014720 of plan hieronder je adviesgesprek in.

Plan jouw gratis adviesgesprek