Zorgverzekering GGZ
Zorgverzekering en vergoeding psycholoog

Zorgverzekering GGZ

Wat valt onder vergoede zorg en wat niet?  Welke hulpvraag wordt wel en welke wordt niet vergoed vanuit jouw zorgverzekering? En er verschillende soorten psychologen en wat houdt dit in voor eventuele vergoedingen? Wij begrijpen dat je graag antwoord wil op deze vragen als je op zoek bent naar de juiste hulp. Deze vragen beantwoorden wij dan ook graag voor jou:

Globale regels vergoedingen basisverzekering

De zorgverzekering vergoed steeds minder. Er gelden een aantal globale regels voor vergoedingen uit de basisverzekering. Zo moet je eerst het bedrag van je eigen risico betalen, voordat er eventueel een vergoeding mogelijk is. Ook krijg je alleen een vergoeding als er sprake is van een ‘DSM-stoornis’. De DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen. Gevolg is dat jouw behandeling voor burn-out/burn-out klachten en klachten omtrent rouw en verlies niet wordt vergoed. Dit geldt ook voor relatietherapie. Andere zaken waar je rekening mee moet houden zijn:

  • Geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcoholgebruik wordt niet meer vergoed.
  • Bij behandeling van aanpassingsstoornissen heb je geen recht op een vergoeding, tenzij deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling.
  • Behandeling van enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen worden niet vergoed.
  • Een aantal behandelmethoden, waaronder neurofeedback, psychoanalyse, gestalttherapie worden ook niet vergoed.

Veel klachten worden dus niet meer vergoed door de zorgverzekering. Soms is er nog wel een gedeeltelijke vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende verzekering.

Tip: misschien is er een vergoeding mogelijk via jouw werkgever. Zeker als klachten te maken hebben met werk, of van invloed zijn op je werk kan dit voordelig zijn voor jou én je werkgever. Lees hier hoe dit werkt.

Val jij met jouw klachten buiten de vergoede zorg?

Als jij met jouw klacht buiten de vergoede zorg valt betekent dit niet dat je niet bij een psycholoog terecht kunt. Je kunt kiezen om gebruik te maken van onvergoede zorg, je kunt dan een stuk sneller terecht bij een psycholoog. Veel van onze psychologen werken binnen de onvergoede zorg. Je hebt daardoor geen verwijsbrief nodig en kunt vaak zonder wachtlijst terecht. Lees hier meer over de kosten van een psycholoog.

Val jij met jouw klachten binnen de vergoede zorg? Huisartsenzorg en POH- GGZ

Als je naar de huisarts gaat voor het bespreken van psychische klachten, kom je vaak terecht bij de POH-GGZ. De Praktijk Ondersteuner Huisarts is gespecialiseerd in Geestelijke GezondheidsZorg. Deze hulpverlener ondersteunt je gedurende gemiddeld 5 sessies bij de problemen die je ondervindt en de huisarts blijft inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling.

Doorverwijzing naar een GZ-psycholoog

Als blijkt dat je niet voldoende geholpen bent door de POH-GGZ, zal hij of zij je doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ. Een huisarts kan ook zonder tussenkomst van de POH-GGZ de verwijzing schrijven. Uiteraard kan je ook verwezen worden naar een psycholoog of relatietherapeut die niet vergoed wordt.

Geen eigen bijdrage, wel eigen risico

Voor de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ geldt geen eigen bijdrage; wel geldt het verplichte eigen risico. Je moet er rekening mee houden dat de tarieven die zorgaanbieders declareren hoger zijn dan het eigen risico, waardoor je het eigen risico volledig opmaakt. Het eigen risico is altijd minimaal € 385,-. Kies je voor een vrijwillig hoger eigen risico? Dan bespaar je op je premie.

Psychologen met een contract

GZ-Psychologen, Klinisch Psychologen en Psychiaters met een BIG-registratie die een contract hebben met je zorgverzekeraar, dienen de declaraties van behandelingen rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar.

Basispsychologen kunnen geen contracten afsluiten met verzekeraars en hebben geen BIG-registratie, maar dit zegt niks over de kwaliteit van de zorg. Hoe wordt de kwaliteit van de zorg wel gewaarborgd? Elke psycholoog die aangesloten is bij een beroepsvereniging zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg is gewaarborgd.

Psychologen zonder contract

GZ-Psychologen, Klinisch Psychologen en Psychiaters die geen contract hebben met je zorgverzekeraar dienen niet zelf de rekening in bij de zorgverzekeraar. Vaak geeft de hulpverlener de rekening in dat geval aan je mee en word je verzocht deze zelf in te dienen bij je verzekeraar. Neem contact op met je verzekeraar als je wil weten hoe hoog de vergoeding is als je gebruik wil maken van ongecontracteerde GGZ. De vergoedingen liggen meestal tussen de 50% en 80% van de totale kosten.

Persoonlijk advies

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over vergoedingen en over wat in jouw situatie mogelijk is. Wij helpen je graag bij vragen of twijfels. Neem contact met ons op door te bellen naar 085-4014720 of stuur ons een bericht.

Word je zorg wel of niet vergoed?

Heb je vragen over vergoedingen? Of wil je weten wat je in jouw situatie het best kunt doen? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag.

  • Persoonlijk advies
  • Geen wachtlijst
  • Direct een afspraak
Bel: 085-4014720 Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog