Zorgverzekering GGZ
Zorgverzekering en vergoeding psycholoog

Zorgverzekering GGZ

Wordt een psycholoog vergoed?

Je bent mogelijk op zoek naar vergoede zorg of informatie over de vergoedingen van een psycholoog. Welke hulpvraag wordt wel en welke hulpvraag wordt er niet vergoed vanuit jouw zorgverzekering? Wat zijn de verschillen tussen psychologen en wat houdt dit in voor eventuele vergoedingen?

Globale regels vergoedingen basisverzekering

De laatste jaren worden steeds minder soorten diagnoses vergoed vanuit de zorgverzekering. Hieronder vind je een overzicht van de globale regels voor vergoedingen uit de basisverzekering, zoals ze nu zijn:

1. Het bedrag van je eigen risico moet je eerst zelf betalen, voordat er eventueel een vergoeding mogelijk is.

2. Alleen vergoeding in geval van een ‘DSM-stoornis’. De DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen aan de hand waarvan wordt bepaald of je met jouw klacht recht hebt op verzekerde geneeskundige GGZ.

3. Geen vergoeding meer van geïndiceerde preventie van depressiepaniek- en angst en problematisch alcohol gebruik.

4. Geen vergoeding van behandeling van aanpassingsstoornissen, behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling.

5. Geen vergoeding van behandeling van enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen.

6. Geen vergoeding van relatietherapie/relatieproblemen.

7. Geen vergoeding voor burn-out en burn-out klachten.

8. Geen vergoeding voor klachten omtrent rouw en verlies.

9. Uitsluiting van een aantal behandelmethoden, waaronder neurofeedback, psychoanalyse, gestalttherapie.

Veel klachten worden dus niet meer vergoed door de zorgverzekering. Soms is er nog wel een gedeeltelijke vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende verzekering.

Val jij met jouw klachten buiten de vergoede zorg?

Dat betekent niet dat je niet bij een psycholoog terecht kunt. Indien je kiest voor de onvergoede zorg, en/of indien je klachten niet vergoed kunnen worden door de basisverzekering, kan je juist een stuk sneller terecht bij een psycholoog. Bij meer dan 90 % van onze psychologen heb je geen verwijsbrief nodig en hoef je dus niet eerst naar de huisarts. Doordat ze in de onvergoede zorg werken, hebben ze niet te maken met lange wachtlijsten en kun je vaak nog binnen een week of twee terecht voor je eerste afspraak. Lees hier meer over de kosten van een psycholoog.

Val jij met jouw klachten binnen de vergoede zorg? Huisartsenzorg en POH- GGZ

Als je naar de huisarts gaat voor het bespreken van psychische klachten, zal je vaak eerst binnen de huisartsenpraktijk terecht komen bij de POH-GGZ. Dit is de Praktijk Ondersteuner Huisarts gespecialiseerd in Geestelijke GezondheidsZorg. Deze hulpverlener zal gedurende gemiddeld maximaal 5 sessies ondersteunen bij de problemen die je ondervindt. Als een POH-GGZ wordt ingezet, blijft je huisarts inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling.

Doorverwijzing naar een GZ-psycholoog

Wanneer blijkt dat je niet voldoende geholpen bent door de POH-GGZ, zal hij of zij je doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ. Het kan ook zijn dat een huisarts direct de verwijzing schrijft, zonder tussenkomst van de POH-GGZ. Uiteraard kan je ook verwezen worden naar een psycholoog of relatietherapeut die niet in de vergoede zorg werkzaam is.

Geen eigen bijdrage, wel eigen risico

Voor de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ geldt geen eigen bijdrage; wel geldt het verplichte eigen risico. Je moet er rekening houden dat de tarieven die zorgaanbieders declareren hoger zijn dan het eigen risico, waardoor het eigen risico volledig wordt opgemaakt. Het eigen risico is altijd minimaal € 385,-. Je kunt echter ook kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico, om te besparen op je premie.

Psychologen met een contract

GZ-Psychologen, Klinisch Psychologen en Psychiaters die een contract hebben met je zorgverzekeraar, dienen de declaraties van behandelingen rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar. Deze behandelaars hebben een BIG-registratie. Basispsychologen kunnen geen contracten afsluiten met verzekeraars en hebben geen BIG-registratie. De BIG-registratie zegt niks over de kwaliteit van de zorg, het geeft aan dat een psycholoog een 2-jarig GZ-traject heeft gevolgd en eventueel daarna nog andere opleidingen. Elke psycholoog aangesloten bij een beroepsvereniging zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg is gewaarborgd.

Psychologen zonder contract

GZ-Psychologen, Klinisch Psychologen en Psychiaters die geen contract hebben met je zorgverzekeraar dienen niet zelf de rekening in bij de zorgverzekeraar. Vaak wordt de rekening in dat geval aan je meegegeven en word je verzocht deze zelf in te dienen bij je verzekeraar. Neem contact op met je verzekeraar als je wil weten hoe hoog de vergoeding is wanneer je gebruik wil maken van ongecontracteerde GGZ. De vergoedingen liggen meestal tussen de 50% en 80% van de totale kosten.

Persoonlijk advies

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over jouw klacht en de mogelijke vergoedingen. Bel gerust met ons verwijsteam op 085-4014720. Onze praktijkassistenten zijn allemaal geschoold in de psychologie en kunnen je goed helpen bij jouw hulpvraag, adviseren over de juiste behandeling bij jouw klacht en inlichten over eventuele vergoedingen.

Hulp of advies nodig?

Blijf niet met je klachten lopen en bel met ons. We kunnen je adviseren en plannen wanneer gewenst direct een afspraak voor je in bij een psycholoog die bij je past.

  • Persoonlijk advies
  • Geen wachtlijst
  • Direct een afspraak
Bel: 085-4014720 Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog