Skip to content
Psyned

Therapie in je eigen taal

Find the English description below

Onze psychologen kunnen je helpen in 21 verschillende talen. Denk aan een behandeling in het Engels, Duits, Turks, Frans en Spaans. Psychische hulp in je eigen taal (en cultuur) kan makkelijker voor je zijn, zowel om je goed te kunnen uiten als om de gegeven adviezen goed te kunnen volgen. Daarom kan therapie in je eigen taal effectiever zijn voor jou.

Als je erover denkt te praten met een psycholoog, kan taal een drempel zijn. Veel mensen krijgen het liefst psychische hulp in hun moedertaal, omdat ze daarin makkelijker emoties en gedachten kunnen verwoorden. Zoek jij een psycholoog die je kan helpen in jouw taal? Bij ons zijn ruim 300 psychologen aangesloten die behandelen in 21 verschillende talen. Wij kunnen je onder meer helpen bij angst, burn-out, stressklachten, relatietherapie en rouw- en verliesverwerking.

Online psycholoog in jouw moedertaal

Volg therapie in je eigen taal, waar je ook bent. Met online therapie helpen wij je vanuit jouw vertrouwde omgeving, vanuit huis of elke andere locatie, in Nederland of daarbuiten. Zo krijg jij makkelijk de psychische hulp die je nodig hebt, goed te begrijpen in jouw moedertaal. Dat scheelt reistijd en je hebt alleen een werkende internetverbinding nodig. Bovendien is een behandeling via videobellen bewezen net zo effectief als een behandeling op locatie.

Plan een gratis adviesgesprek voor therapie in jouw taal. Behandeling is mogelijk in deze 21 talen:

We zoeken nog psychologen die Arabisch, Pools, Dari, Farsi, Turks en Marokkaans of Berbers spreken, naast de Nederlandse taal. Ben jij deze ervaren psycholoog? Bekijk onze vacatures: https://www.psyned.nl/vacatures/

Therapie in verschillende talen bij Psyned

Psychotherapy in your own language

Our psychologists can help you in 21 different languages. Consider treatment in English, German, Turkish, French and Spanish. Psychological help in your own language (and culture) may be easier for you, both to express yourself properly and to follow the given advice. Therefore, therapy in your own language may be more effective for you.

If you’re thinking about talking with a psychologist, language can be a barrier. Many people prefer to receive psychological help in their native language, because they can express their emotions and thoughts more easily. Are you looking for a psychologist who can help you in your language? We have over 300 affiliated psychologists who treat in 21 different languages. We can help you with anxiety, burn-out, stress complaints, relationship therapy and counseling with grief and loss.

Online psychologist in your native language

Try out therapy in your own language, wherever you are. With online therapy we help you in your familiar surroundings, from home or any other location, in the Netherlands or abroad. So you can get easily the psychological help you need, easily understood in your native language. This saves travel time and all you need is a working internet connection. Moreover, treatment via video call has been proven to be just as effective as on-site treatment.

Schedule a free consultation for therapy in your language. Treatment is available in these 21 languages:

We are still looking for psychologists who speak Arabic, Polish, Dari, Farsi, Turkish and Moroccan or Berber, in addition to Dutch. Are you this experienced psychologist? Check out our vacancies: https://www.psyned.nl/vacatures/

Hulp of advies nodig?

Blijf niet met je klachten lopen en bel met ons voor advies via 085-4014720 of plan hieronder je adviesgesprek in.

Waar wacht je op?

Bel van maandag tot en met vrijdag (08.30-17.00 uur) naar 085-4014720 of plan hieronder je adviesgesprek in.

Psyned