Wet verbetering poortwachter

Om het verzuim terug te dringen is jaren geleden de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. Wat wordt er van jou als werkgever en van jouw werknemer verwacht wanneer de werknemer verzuimt? En welke stappen moeten er genomen worden? Deze zaken zijn geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter en geven houvast voor zowel de medewerker als werkgever. Zeker bij lang verzuim, wat vaak het geval is bij psychische klachten, geeft deze wet goede handvatten.

Wat is Wet Verbetering Poortwachter?

Verzuim van een medewerker heeft veel impact; niet alleen op de medewerker, maar op de hele organisatie. Langdurig verzuim zorgt voor organisatorische uitdagingen en kost veel geld. De wet zorgt ervoor dat werkgever en werknemer zich samen inspannen om de medewerker snel weer aan het werk te krijgen. Hierbij begeleidt een arbo arts het re-integratietraject en kan hij indien gewenst externe specialisten (bijvoorbeeld een psycholoog, fysiotherapeut) inschakelen. Om de re-integratie goed te laten verlopen moeten er volgens de Wet Verbetering Poortwachter een aantal stappen genomen worden. Zo moet het verzuim binnen een week gemeld worden bij een bedrijfsarts en moet er binnen 8 weken een plan van aanpak zijn gemaakt.

Kan de werknemer niet terug naar zijn oude functie? Dan moet je als werkgever zorgen voor aangepast werk of een aangepaste functie. Dit kan in sommige gevallen ook buiten het bedrijf zijn.

Wet Verbetering Poortwachter in de praktijk

Hoe werkt de Wet Verbetering Poortwachter in de praktijk? Stel één van je medewerkers is uitgevallen door psychische klachten. Dit is heel vervelend voor de medewerker en heeft gevolgen voor de hele organisatie. Om de werknemer snel weer gezond aan het werk te krijgen moeten de volgende stappen genomen worden:

In het eerste jaar

Als eerste moet het verzuim, binnen een week, door jou als werkgever gemeld worden aan de bedrijfsarts. Om duidelijk te krijgen wat er speelt moet de bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse maken. Hierin benoemt de bedrijfsarts waarom de medewerker niet kan werken, wat de mogelijkheden zijn tot herstel en wanneer de medewerker zelf weer denkt te kunnen gaan werken. de daarop volgende stappen die bij re-integratie genomen worden zijn:

 • binnen 8 weken stel jij als werkgever, in overleg met de werknemer, een plan van aanpak op;
 • een casemanager begeleidt de medewerker bij het plan van aanpak;
 • bij lang verzuim wordt er een re-integratiedossier bijgehouden;
 • elke 6 weken bespreek je de voortgang met de medewerker;
 • in week 42 van het verzuim moet je de medewerker aanmelden bij het UWV.

In het tweede jaar

Als de medewerker na een jaar nog niet helemaal hersteld is, zal je het plan van aanpak samen met de medewerker evalueren. Na 20 maanden verzuim stel je als werkgever, in overleg met de werknemer, een re-integratieverslag op. In het re-integratieverslag leg je de gemaakte afspraken voor werkhervatting vast. Als het verzuim onverhoopt langer dan 87 maanden duurt dan krijgt de medewerker een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Na het invullen van het formulier beoordeelt het UWV de aanvraag en zal bij goedkeuring de WIA-uitkering starten.

Inzet van werkgever en werknemer

Als het UWV vindt dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingezet om de medewerker te laten re-integreren, dan kan de werkgever verplicht worden tot een jaar extra loondoorbetaling bij verzuim.

Aan de andere kant moet de medewerker meewerken aan zijn eigen herstel en werkhervatting. Als een werknemer niet meewerkt, kan dit leiden tot het stoppen van de uitbetaling of ontslag. Inzet van zowel werkgever als werknemer is belangrijk voor een spoedige re-integratie van de medewerker.

Wat kan je als werkgever nog meer doen bij verzuim?

Naast de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter kun je als werkgever bij verzuim nog meer ondernemen om de re-integratie te bevorderen. Zo mag je de werknemer vragen wanneer hij denkt weer te kunnen werken. Ook mag je de werknemer vragen om naar een bedrijfsarts te gaan om het herstel te kunnen bevorderen. Het is belangrijk om duidelijke afspraken met de medewerker te maken en deze in het plan van aanpak te zetten. Bespreek het plan van aanpak regelmatig met de medewerker om te zien waar een medewerker staat. Andere dingen die je als werkgever kunt doen zijn:

 • de werknemer laten beginnen met werken op therapeutische basis;
 • bij verschil van mening het UWV vragen om te oordelen;
 • een re-integratiebedrijf in de arm slaan om de re-integratie te begeleiden;
 • nieuwe afspraken maken met de medewerker als de situatie van de medewerker verandert.

Psyned helpt bij re-integratie

Is één van jouw medewerkers uitgevallen door psychische klachten? Dan kunnen wij jou en jouw medewerker helpen. Psyned kan het verzuim met minimaal 8 weken inkorten door gelijk een behandeling te starten zonder wachtlijsten. Zo is de medewerker snel weer gezond en inzetbaar. Wil je hier meer over weten, of een persoonlijk advies? Bel vrijblijvend naar 085-3030268, wij helpen graag.

Hulp of advies nodig?

Blijf niet met je klachten lopen en bel met ons. We kunnen je adviseren en plannen wanneer gewenst direct een afspraak voor je in bij een psycholoog die bij je past.

 • Vandaag direct starten
 • Snelle re-integratie
 • Minder verzuimkosten
 • Gezonde werknemers
Bel: 085-3030268 Bel: 085-3030268
Zoek een psycholoog