Skip to content
Psyned

Hoe vergroot je het werkplezier van jouw werknemers?

Werknemers die werkplezier ervaren zetten hun talent optimaal in om hun rol op het werk zo goed mogelijk te vervullen. Het zijn collega’s die bereid zijn om net dat stapje extra te zetten, vanuit hun innerlijke motivatie. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers plezier in hun werk houden en vol passie hun rol op de werkvloer zo goed mogelijk vervullen? Hoe vergroot je het werkplezier bij je werknemers?

Chloë van Kats | 28 sep 2020

De gedachte dat jouw personeel alleen maar gelukkig wordt van een goed salaris, is al een aantal jaar achterhaald. Onderzoek van Tempo Team laat zien dat werknemers een goede werksfeer en werkplezier juist belangrijker vinden dan het salaris dat ze krijgen. Betekenisvol werk, autonomie en een goede cultuur op de werkvloer zijn factoren die doorslaggevend zijn voor het werkplezier van medewerkers.

In dit blog kun je lezen wat de voordelen van meer plezier op de werkvloer zijn en geven we tips om het werkplezier te vergroten binnen jouw organisatie.

Snel de juiste hulp voor jouw medewerkers

 • Gekwalificeerde psychologen
 • Slimme preventie
 • Werk is onderdeel van het herstel
 • Persoonlijke aandacht
 • Geen wachtlijst

Voordelen van plezier op de werkvloer

Voordat je jezelf verdiept in het verhogen van het werkplezier van jou werknemers, wil je natuurlijk weten waarom werkplezier van belang is. Plezier in het werk heeft verschillende voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. We zetten de belangrijkste voordelen voor je op een rijtje.

Voordelen voor de werkgever

 • Werkplezier is een goede remedie tegen de stresservaring, waardoor medewerkers minder vatbaar zijn voor een burn-out. Dit kan ervoor zorgen dat medewerkers zich minder vaak ziek melden en de kans op verzuim verminderd wordt.
 • Werknemers die werkplezier ervaren krijgen in een werkdag meer gedaan, dan werknemers die dat niet ervaren. Medewerkers die werkplezier ervaren zijn gemotiveerder, productiever en effectiever. Als resultaat dat het werk dat ze leveren kwalitatief beter is.
 • Jouw medewerkers zijn het uithangbord van je organisatie. Als zij plezier hebben in hun werk, dan stralen ze dat ook uit. Dat zorgt ervoor dat de organisatie aantrekkelijker wordt en een beter imago krijgt.
 • Als werknemers plezier ervaren op de werkvloer hebben ze veelal ook een hogere werktevredenheid, dat resulteert in een fijne werksfeer.

Voordelen voor de werknemer

 • Als een werknemer werkplezier ervaart, haalt hij of zij uit de werkzaamheden energie. Hierdoor wordt er gedurende de dag energie opgebouwd en houdt de werknemer meer energie over voor na het werk.
 • Dankzij het plezier dat de medewerker ervaart op de werkvloer, heeft hij of zij minder last van werkstress. De medewerker presteert beter en maakt minder fouten. Hierdoor neemt de werkdruk af.
 • Werknemers die werkplezier ervaren voelen zich ook meer betrokken bij de organisatie. Zij hebben het idee dat ze echt iets bijdragen aan de organisatie en krijgen daardoor een goed gevoel over zichzelf.

Factoren en tips voor het verhogen van werkplezier

Werkplezier is voor iedereen anders te definiëren. Maar er zijn wel een aantal factoren die voor veel werknemers een belangrijke rol spelen bij het verhogen van werkplezier. Hieronder bespreken wij de vier belangrijkste factoren.

Betekenisvol werk

Een van de belangrijkste factoren die bepalend is voor het werkplezier van medewerkers is betekenisvol werk. Weten dat het ertoe doet wat jij doet, dat gevoel willen werknemers hebben. Het gaat om dieperliggende zingeving. Hoe kun je als werkgever bijdragen aan deze dieperliggende zingeving? Dat kan door het formuleren van een inspirerende missie voor jouw medewerkers. Het is belangrijk dat je met enige regelmaat terugkoppelt op welke manier een medewerker heeft bijgedragen aan het realiseren van deze missie. Medewerkers willen weten hoe het staat met de voortgang, zodat ze kunnen zien waar ze aan bijdragen. Een ander alternatief om je personeel te laten zien dat ze ertoe doen, is het geven van complimenten. Neem zo nu en dan de tijd om iemand een echt compliment te geven. Dit kan gaan over een prestatie op het werk, maar ook over een persoonlijke prestatie. Voor veel werknemers zorgt dat voor een enorme boost en meer werkplezier.

Autonomie

Een andere factor die meespeelt bij werkplezier op jouw werkvloer is autonomie. Vrijheid, flexibiliteit en zelf de regie hebben om het werk in te delen, dragen bij aan het gevoel van autonomie. Om als werkgever bij te dragen aan deze autonomie is het belangrijk dat je jouw werknemers vrijheid geeft. Onderzoek van Tempo Team laat zien dat werknemers graag de vrijheid willen om zelf keuzes te maken over de invulling van hun werk. Ook de vrijheid om zelf hun loopbaan vorm te geven, in te richten en bij te sturen, is iets wat medewerkers graag willen. Als werkgever kun je ook bijdragen aan het gevoel van autonomie door meer vertrouwen te geven. Een medewerker wil vertrouwen voelen. Laat los en vertrouw erop dat jouw medewerkers in hun functie de juiste beslissingen nemen en hun werkzaamheden goed zullen uitvoeren. Autonomie vermindert het gevoel van stress bij de werknemers, omdat zij meer ruimer ervaren om zelf keuzes te maken. De onafhankelijkheid draagt hierdoor in hoge mate bij aan hun werkplezier.

Ontwikkeling

Ook ontwikkeling is een factor die voor veel werknemers belangrijk en bepalend is voor hun werkplezier. Medewerkers willen zich binnen de organisatie op persoonlijk en professioneel gebied voldoende ontwikkelen. Je werknemers laten presteren en ontwikkelen op de toppen van hun kunnen, maar niet erover (stressklachten) of eronder (verveling). Daar is uitdaging voor nodig. Hoe kun je dat het beste verzorgen? Professionele ontwikkeling bevorder je door uitdagende doelen te stellen binnen jouw organisatie. Stel bedrijfsdoelen, teamdoelen en individuele doelen op die op lange en korte termijn behaald kunnen worden. Als je werknemers een concreet doel hebben kunnen ze zich ontwikkelen. Je kunt jouw werknemers ook uitdagen door hun persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Als je medewerkers uitdaagt op persoonlijk vlak zullen zij ook groeien als mens. Hoe meer ruimte er is voor medewerkers om zich te laten zien, om fouten te maken en daarvan te leren, hoe meer zij uitgedaagd worden om zichzelf te ontwikkelen. Je kunt jouw werknemers uitdagen door educatie of workshops aan te bieden. Dit zorgt voor meer motivatie, energie en werkplezier.

Een goede cultuur

Tenslotte is ook een goede cultuur op werk een belangrijke factor die bepalend is voor het werkplezier van jouw medewerkers. Een goede cultuur is fijn, voor de medewerkers en voor jou. Voor een goede cultuur is het belangrijk dat jouw medewerkers kunnen werken in een gezonde, veilige en passende werkomgeving. Dit houdt in dat zij hun werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder dat het hun gezondheid aantast of dat zij fysiek of psychisch overbelast raken. Je kunt jouw medewerkers hierbij betrekken door wekelijks te vragen hoe het met hen gaat en wat er speelt op de werkvloer. Ook kunnen je jouw werknemers meer inzicht geven in het werkklimaat en de werkdruk. Daarnaast is verbondenheid met collega’s ook belangrijk voor een goede werkcultuur. Deze verbondenheid kun je vergroten door de successen met elkaar te vieren, maar ook door de tegenslagen met elkaar te bespreken. Ook ontspanning kan de verbondenheid met elkaar vergroten. Zorg voor vormen van ontspanning die goed passen bij jouw werknemers, zoals sport, spelletjes of ontspanningsoefeningen. Hierdoor houdt je je werknemers betrokken, gezond en gemotiveerd.

Goed werkgeverschap

Werkplezier is een cruciale factor voor het succes van jouw organisatie. Het actief verhogen van het plezier op de werkvloer draagt bij aan het geluk van jouw werknemers. Hiermee draagt werkplezier ook bij aan goed werkgeverschap. Zorgen voor je medewerkers is een van de pijlers voor goed werkgeverschap. Weten wat de andere pijlers zijn van goed werkgeverschap? Lees hier meer over goed werkgeverschap.

Wist je dat je via Psyned direct met een psycholoog kan praten, zonder wachtlijst?

Dit vind je misschien interessant

Werkgevers

Meer over klacht

Werkgevers

Lees meer informatie over Werkgevers

Zelftesten

Doe de test!

Test jezelf

Ervaar je psychische klachten?

Waar wacht je op?

Bel van maandag tot en met vrijdag (08.30-17.00 uur) naar 085-4014720 of plan hieronder je adviesgesprek in.

Psyned