Skip to content
Psyned

6 Tips voor (mentaal) gezonde werknemers

Als werknemers mentaal gezond zijn heeft dat veel voordelen voor een bedrijf. Het beperkt onder andere verzuim en zorgt voor betere werkprestaties. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dan ook dat acht op de tien werkgevers de mentale gezondheid van de werknemers als belangrijke indicator voor het succes van het bedrijf beschouwen. Vind jij het ook belangrijk dat jouw medewerkers mentaal gezond zijn? Psyned psycholoog Susannah Chernowitz geeft tips hoe jij je medewerkers gezond houdt.

6 Tips voor (mentaal) gezonde werknemers | 15 okt 2021

Waarom is de mentale gezondheid van werknemers zo belangrijk?

Als jouw medewerkers aan het werk zijn hebben ze een aantal skills nodig om hun werk goed te kunnen doen. Namelijk: focus, uithoudingsvermogen, communicatie, analyseren, plannen en organiseren. Als we lekker in ons vel zitten door onder andere een goed zelfbeeld, zelfvertrouwen of gewoon een goede dag hebben werken deze, zogenoemde executieve functies, goed. We kunnen onszelf dan mentaal gezond noemen. Zodra mensen stress hebben komen deze functies onder druk te staan. Als het gaat om acute stress (stress van korte duur) is dit niet erg. We presteren vaak zelfs beter! We kunnen daarna weer bijtanken, onszelf opladen. Zodra mensen aan chronische stress lijden is het moment van opladen er niet. De stress is continu aanwezig. We blijven dan rondrijden met ‘een lege tank’ die niet wordt aangevuld. Dit heeft een groot negatief effect op de executieve functies. Het wordt steeds moeilijker te focussen, te plannen en je aan die planning te houden. Ook kun je steeds prikkelbaarder of emotioneler worden.

Wat kun je als werkgever doen?

Chronische stress kan natuurlijk veel oorzaken hebben. Toch wijst onderzoek uit dat een grote stress factor onder medewerkers het ontbreken van intrinsieke motivatie is. En daar kan jij als werkgever veel invloed op hebben. Intrinsieke motivatie wordt gevormd door drie dingen: 1. Autonomie (het hebben van zelfstandigheid in werkzaamheden). 2. Verbondenheid (het voelen van een verbintenis met het bedrijf of collega’s) 3. Competentie (het gevoel hebben dat je goed bent in je werk en dat je kan wat van je gevraagd wordt). Maar hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers deze drie dingen positief ervaren binnen jouw bedrijf en dus gemotiveerd werken? Wij hebben zes praktische tips voor jou op een rij gezet:

Snel de juiste hulp voor jouw medewerkers

  • Gekwalificeerde psychologen
  • Slimme preventie
  • Werk is onderdeel van het herstel
  • Persoonlijke aandacht
  • Geen wachtlijst

Tip 1: Geef je werknemer opties

Om jouw medewerker autonomie te laten ervaren kan je opties geven als er keuzes gemaakt moeten worden. Je geeft jouw werknemer bijvoorbeeld de keuze hoe een bepaalde taak uit te voeren of biedt drie opties aan als mogelijke oplossing voor een probleem, waaruit een werknemer kan kiezen. Zo geef je jouw medewerker een gevoel autonomie binnen kaders die jij bepaalt.

Tip 2: Geef je medewerker flexibiliteit

Probeer de medewerker zelf te laten beslissen over zijn werktijden, werkplek en deadlines. Geef bijvoorbeeld de mogelijkheid tussen 08:00 en 10:00 te beginnen, te bepalen of hij thuis of op kantoor werkt en laat de medewerker zelf deadlines stellen. Dit geeft een autonoom gevoel.

Tip 3: Plan sociale activiteiten in

Zorg voor verschillende sociale activiteiten binnen het bedrijf. Door activiteiten te organiseren voelen mensen zich deel van een groep, en dus verbonden. Plan bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel in. Of ga eens per week met groepjes van drie wandelen. Probeer de activiteiten te laten variëren, zodat zowel introverte als extraverte mensen het leuk vinden om mee te doen.

Tip 4: Bedenk gedeelde doelen en waarden

Door met een team gedeelde doelen en waarden te hebben voelen mensen zich meer verbonden. Bedenk wat je wilt bereiken als team en wat daar belangrijk voor is. Neem de tijd om dit gesprek te hebben met iedereen. Mensen moeten er energie en team spirit van krijgen. Doe het dus niet via de mail en leg het niet op.

Tip 5: Complimenteer je werknemer

Complimenteer je medewerker wanneer hij of zij een goede prestatie heeft geleverd. Zo krijgt je werknemer het gevoel dat hij of zij goed het werk goed doet. En dus de juiste competenties heeft om het werk te doen. Ga er niet vanuit dat de medewerker dit wel weet. Probeer daarentegen ook een omgeving te creëren waarin fouten maken mag.

Tip 6: Geef de juiste begeleiding

Zorg ervoor dat je een plan hebt om de juiste begeleiding te geven aan je werknemers. Hoe help je iemand? Hoe leer je iets aan? Door de juiste handvaten te geven zal je werknemer minder snel in het duister tasten, of onzeker zijn over geleverd werk.

Al met al is het dus belangrijk dat je medewerkers mentaal goed in hun vel zitten om de gezondheid te bewaken én beter te presteren. Toch kan het altijd gebeuren dat je medewerker door externe factoren last krijgt van mentale klachten. Het is lastig om hier als werkgever grip op te krijgen en te weten hoe het nou écht met je medewerker gaat, maar er is een oplossing: Het Balanskompas. Dit is een slimme vragenlijst ontwikkeld door psychologen die de mentale gezondheid van jouw medewerker checkt. Zijn er aandachtspunten of psychische klachten? Dan bieden wij meteen de juiste ondersteuning vóórdat ze uitvallen. Zo zorg je voor je medewerker. Meer informatie over het Balanskompas vind je hier. Wil je meer informatie over wat Psyned voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan hier contact met ons op of bel 085 4019223.

Wist je dat je via Psyned direct met een psycholoog kan praten, zonder wachtlijst?

Dit vind je misschien interessant

Werkgevers

Meer over klacht

Werkgevers

Lees meer informatie over Werkgevers

Zelftesten

Doe de test!

Test jezelf

Ervaar je psychische klachten?

Waar wacht je op?

Bel van maandag tot en met vrijdag (08.30-17.00 uur) naar 085-4014720 of plan hieronder je adviesgesprek in.

Psyned