Skip to content
Psyned

Wet verbetering poortwachter

Als een werknemer een tijdje uitvalt is dit natuurlijk nooit fijn. Maar het wordt pas lastig wanneer de medewerker langdurig verzuimt. Om tijdens deze periode houvast te creëren voor zowel de werkgever als de werknemer en het re-integratieproces te versnellen is de Wet verbetering poortwachter geïntroduceerd. Een wet die ervoor zorgt dat de werkgever een actieve rol speelt binnen het re-integratieproces van de medewerker. Psyned kan ervoor zorgen dat jouw organisatie deze wet goed naleeft bij psychisch verzuim.

Laatste update: 1 april 2022

Wat is de Wet poortwachter?

De Wet poortwachter is een wet die gemaakt is in 2002 om het langdurig verzuim binnen Nederland terug te dringen. De bedoeling is dat erdoor de Wet verbetering poortwachter snel en effectief ingegrepen wordt bij langdurig verzuim. Met als doel de medewerker snel weer aan het werk te krijgen.

Wet verbetering poortwachter in de praktijk

Hoe werkt de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in de praktijk? Stel één van je medewerkers is uitgevallen door psychische klachten. Dit is heel vervelend voor de medewerker en heeft gevolgen voor de hele organisatie. Om de werknemer snel weer gezond aan het werk te krijgen moeten er, volgens deze wet, de volgende stappen genomen worden:

  • De Wet verbetering poortwachter verplicht werkgevers om bij ziekteverzuim vanaf de 1e ziektedag te beginnen met actieve begeleiding van de medewerker.
  • Binnen één week moet de ziekmelding worden gemeld aan de bedrijfsarts.
  • Na zes weken moet de bedrijfsarts een probleemanalyse maken waarin wordt uitgelegd waarom de medewerker niet kan werken, wat de mogelijkheden zijn tot herstel en wanneer de medewerker zelf weer denkt te kunnen gaan werken.
  • In week acht stel je samen met je medewerker een plan van aanpak op. De werkgever bewaakt dit plan en de werknemer voert het uit.

Daarna bespreek je samen met je medewerker elke zes weken de voortgang van het herstel.

Wat gebeurt er als de werknemer na 42 weken nog steeds ziek is? Dan moet je volgens de Wvp jouw medewerker aanmelden bij het UWV.

Wil je een zo goed mogelijk re-integratieproces voor jouw medewerker bij langdurig verzuim? Lees hier onze 5 tips van psycholoog Brenda Roels.

Na een jaar

Is jouw medewerker na een jaar nog steeds ziek? Dan onderneem je de volgende stappen:

  • In week 46 en 52 evalueer je samen met je medewerker het afgelopen jaar en stel je vast welke resultaten jullie het afgelopen jaar wel of niet behaald hebben.
  • Na 20 maanden stel je een re-integratieverslag op waarin alle afspraken, resultaten en een geplande werkhervatting staat.
  • Wanneer jouw medewerker na 87 weken nog niet in de werkhervatting is, ontvangt jouw medewerker een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Het UWV beoordeeld daarna het re-integratieverslag. Als jouw medewerker voldoet aan de wettelijke voorwaarden ontvangt hij of zij een WIA-uitkering en is de Wet verbetering poortwachter niet meer van kracht.
Wet verbetering poortwachter in de praktijk

Verzuimkosten

Als jouw medewerker langdurig verzuimt zal je twee jaar 70% van het laatste loon moeten doorbetalen. Wanneer je je als werkgever niet aan de Wet verbetering poortwachter houdt en dus niet kan aantonen actief te hebben bijgedragen aan het re-integratieproces van de medewerker, zal je ook het derde jaar loon moeten doorbetalen. Aan de andere kant moet de werknemer ook zijn best doen om snel weer in de werkhervatting te kunnen. Als een werknemer niet meewerkt, kan dit leiden tot het stoppen van de uitbetaling of ontslag.

Lees hier hoe je met snel de juiste hulp op verzuimkosten bespaart.

Als laatste kan het zijn dat jullie tijdens het re-integratieproces erachter komen dat de werknemer niet terug kan naar zijn of haar oude functie. Dan moet je als werkgever zorgen voor aangepast werk of een aangepaste functie. Dit kan in sommige gevallen ook buiten het bedrijf zijn.

Psyned helpt bij re-integratie

Al met al adviseren wij direct actief met het re-integratieproces aan de slag te gaan wanneer jouw medewerker verzuimt door psychische klachten. Helaas lopen de wachttijden voor de geestelijke gezondheidszorg de afgelopen jaren alleen maar op. En zal jouw medewerker minimaal 10 weken moeten wachten voordat hij of zij geholpen kan worden door een psycholoog. Wanneer jij jouw medewerker direct ondersteunt met psychologische hulp zal hij of zij door minder diepe dalen gaan en sneller herstellen. Dit maakt het de terugkeer in het bedrijf makkelijker. Wil je hier meer over weten, of een persoonlijk advies? Bel vrijblijvend naar 085 4019223 of mail naar [email protected], wij helpen graag.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina is van de volgende bronnen gebruik gemaakt:

De informatie op deze pagina is gecontroleerd en goedgekeurd door Bob Schipper, expert Werkgevers en Arbodiensten bij Psyned

 

Waar wacht je op?

Snel de juiste hulp voor jouw medewerkers. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel 085-4019223 of plan hieronder een kennismaking in:

Waar wacht je op?

Snel de juiste hulp voor jouw medewerkers. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel 085-4019223 of plan een kennismaking in:

Psyned