Workshops

Workshops

Agenda


Workshop Post Intensive Care Syndroom (PICS) en behandeling (7/5/2020)

Locatie: Online


Webinar Inhoudelijke Bedrijfsvoering (19/06/2020)

Locatie: Online


EMDR-basiscursus en EMDR-verdiepingscursus (01/09/2020)

Locatie: Utrecht


Bijscholingscursus Psychopathologie (08/10/2020)

Locatie: Eindhoven


Training IBCT relatietherapie (22/10/2020)

Locatie: Online


Cursusdag Jaloezie & Overspel (04/12/2020)

Locatie: Online


Workshop Post Intensive Care Syndroom (PICS) en de behandeling

7, 13 en 20 mei 2020, online. 

Een opname op de Intensive Care heeft een behoorlijke impact. Dit heeft gevolgen voor het herstel erna. Uit meerdere studies blijkt dat 3 maanden na ontslag veelvuldig klachten blijven bestaan. Deze klachten worden vervat in de term Post Intensive Care Syndroom (PICS). Dit alles heeft zijn weerslag op het algemeen functioneren van de patiënt. Maar ook familie van de patiënt krijgt te maken met klachten. Door de Covid-19 pandemie zal er een flinke toename van post IC-patiënten zijn met veel risico op het ontwikkelen van PICS.

Omdat het belangrijk is dat hulpverleners zich realiseren wat patiënten doormaken op de Intensive Care, wordt in deze bijscholing uitgelegd wat PICS nu precies inhoudt en waar de klachten door worden veroorzaakt. Ook is er aandacht voor wat belangrijk is in de behandeling van deze groep mensen. Hierbij hoort een behandelprotocol wat gestoeld is op de principes van positieve gezondheid. Er wordt gestreefd naar veerkracht en posttraumatische groei.

De insteek is dat je na afronding van de training voldoende geleerd hebt om zelfstandig PICS te behandelen in de praktijk. Je kunt dat vervolgens in Mijn Psyned bij je profiel aangeven.

Docent

Chames Nouri is werkzaam als psycholoog in haar eigen praktijk. Daarnaast werkt zij als IC-verpleegkundige op de Intensive Care afdeling in Heerlen en is zij lid van het nazorgteam geweest. Haar afstudeeronderzoek heeft zich in 2014 al gericht op de gevolgen van een IC-opname en de behoefte aan nazorg. Daar is de nood aan nazorg duidelijk in aangetoond en ook de variabelen die tot klachten kunnen lijden na de IC-opname. Er is een nazorgpoli opgezet in het Zuyderland ziekenhuis, die post IC-patiënten ziet 3 maanden na ontslag. Hier vindt een screening plaats middels vragenlijsten om klachten te achterhalen en vervolgens wordt een verwijsbrief naar de huisarts geschreven…

En dan stopt het, want de huisarts had tot nu toe geen kennis van PICS. Ditzelfde gold ook voor de zorgprofessionals waar de post IC-patiënten aan werden doorverwezen. De afgelopen periode heeft Chames Nouri zich hard gemaakt voor het oplossen van dit probleem. Zij heeft gesproken op een symposium voor acute zorg personeel, heeft infodagen gepland voor huisartsen en heeft op het programma L1 gesproken over PICS. Het is een missie geworden om de zorg rondom de post IC-patiënt beter georganiseerd te krijgen. Naast het geven van voorlichting is zij ook druk doende geweest met het opzetten van een passend programma voor deze categorie patiënten. Dit programma baseert zich op de positieve psychologie en daar vertelt zij graag meer over in deze workshop.

Data

We hebben vanwege de actualiteit er samen met Chames voor gekozen om deze training z.s.m. plaats te laten vinden. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen nog mee kunnen doen, wordt de training drie keer gegeven. Zie hieronder voor de data:

Donderdag 7 mei, van 14:00 tot 17:00 uur.

 • 14:00 – 15:00 Uitleg over PICS
 • 15:00 – 16:00 Uitleg over behandeling
 • 16:00 – 17:00 Ervaringsverhaal ex IC-patiënt

Aanmelden: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqde2qqzwrGNJer25v7INFTACgGDBQ5LBY

Woensdag 13 mei, van 14:00 tot 17:00 uur.

 • 14:00 – 15:00 Uitleg over PICS
 • 15:00 – 16:00 Uitleg over behandeling
 • 16:00 – 17:00 Ervaringsverhaal ex IC-patiënt

Aanmelden: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqce-gqDwqHtR9E4b8SiWx_o-Ny68iL3xM

Woensdag 20 mei, van 09:00 tot 12:00 uur.

 • 09:00 – 10:00 Uitleg over PICS
 • 10:00 – 11:00 Uitleg over behandeling
 • 11:00 – 12:00 Ervaringsverhaal ex IC-patiënt

Aanmelden: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqdO6qrD4iG9Tchu-d7ZWNf1VzOiyT8RD7

Online

Online inloop is telkens 10 minuten van tevoren. In de bijlage vind je uitleg en tips voor hoe je zo prettig mogelijk deel kunt nemen aan de workshop. Lees deze dus zorgvuldig door!

Kosten

Wij bieden de workshop gratis aan voor bij Psyned aangesloten behandelaars, omdat we jullie en de cliënten in deze tijd extra willen steunen.

Collega’s die niet bij Psyned aangesloten zijn mogen deelnemen tegen een vergoeding van €45,- ex btw. Ken je iemand die interesse heeft, stuur dan vooral deze mail door!

Aanmelden

Aanmelden kan via de link die bij de trainingsdata staat. Let goed op dat je de link voor de juiste dag gebruikt.


Bijscholingscursus Psychopathologie

Donderdag 8 oktober 2020, Eindhoven

Denk eens terug aan die ene cliënt die je zo moeilijk vond. Soms ligt de moeilijkheid niet bij het probleem waarmee een cliënt zich meldt, maar bij de interactie die plaatsvindt in de spreekkamer.

De workshop

Tijdens deze nascholing staan we stil bij het vormgeven van een goede intake procedure om voortijdig comorbiditeiten te signaleren, om de uiteindelijke behandeling vorm te kunnen geven of bijvoorbeeld door te verwijzen. Daarnaast staan we stil bij de dynamiek die een cliënt met zich mee kan brengen en de rol van een therapeut daarin. Waar kun je op letten?

Tijdens deze cursus dag werken we met casussen die door de cursisten worden aangedragen om zo tot een praktisch bruikbare dag te komen. Deze casus zal je voorafgaand aan de workshop moeten voorbereiden. Ook zal er verwacht worden dat je van tevoren de literatuur doorneemt.

Programma

 • 09:30 – 12:30 Training
 • 12:30 – 13:30 Verzorgde lunch + wandeling
 • 13:30 – 17:00 Training

De docenten

De cursus wordt gegeven door Lotte van Hout (psychiater) en Martijn Vos (GZ psycholoog). Beiden werkzaam bij Regionaal Centrum OPSY, onderdeel van GGzE.

Even voorstellen, Lotte:
Mijn naam is Lotte van Hout en ik ben werkzaam als psychiater binnen GGzE. De afgelopen jaren heb ik op verschillende afdelingen gewerkt. Dat heeft mijn blik verruimd, zeker als het gaat over problematische behandelrelaties en diagnostiek. OPSY/GGzE richt zich op diagnostiek en behandeling van cliënten met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. Ik ben daarbij zowel ambulant als klinisch werkzaam. Naast dit en het geven van trainingen, houd ik mij ook bezig met deskundigheidsbevordering gericht op het belang van een gezonde leefstijl bij psychiatrische problemen.

Even voorstellen, Martijn:
Mijn naam is Martijn Vos en binnen OPSY heb ik ruim 6 jaar gewerkt binnen de klinische behandelafdeling en inmiddels werk ik ruim 3 jaar ambulant. Ik werk onder andere als (gast)docent bij verschillende opleidingen, consulent voor het CCE en heb ik meerdere lezingen/workshops gegeven op voor (internationale) bijeenkomsten voor GGZ-instellingen. De diversiteit en de complexiteit van de problematiek en interacties binnen mijn werkveld vragen veel flexibiliteit en creativiteit. Niet zelden hebben we te maken met mensen die in eerdere behandeltrajecten zijn vastgelopen. Ik vind het een uitdaging om vanuit een goede behandelrelatie ingewikkelde zaken weer overzichtelijk, begrijpelijk en behapbaar te maken voor een cliënt, zodat iemand weer regie kan leren ervaren over zichzelf.

Wanneer vindt de cursus plaats?

Deze cursus is verplaatst, meer info met betrekking tot de cursusdatum volgt.

Kosten en aanmelden

Kosten: €145,- exclusief btw.

Aanmelden: Wil je deelnemen aan de psychopathologie bijscholingscursus? Mail dan vóór 10 april 2020 naar eline@psyned-select.nl. Let wel op, want vol=vol. De inschrijvingen zullen op volgorde van aanmelding worden behandeld. Zodra de inschrijving betaald is, wordt de plek definitief gemaakt.

Locatie: GGzE, Landgoed De Grote Beek: Doctor Poletlaan 40, te Eindhoven.

Voor wie: De cursus is ontwikkeld voor psychologen/therapeuten met (basis)kennis van veelvoorkomende stoornissen/pathologieën. Bij voorkeur heb je enige jaren ervaring als behandelaar.


Webinar Inhoudelijke Bedrijfsvoering

Vrijdag 19 juni 2020, online

Hoe beïnvloed jij zelf, bewust en onbewust, de kwaliteit van jouw praktijk? Sta je kritisch stil bij je eigen functioneren als het bedrijfsresultaat tegen valt?

De workshop

In de workshop Inhoudelijke Bedrijfsvoering voor vrijgevestigde psychologen en therapeuten helpen wij je jouw cijfers te begrijpen en leren we je hoe je deze kunt beïnvloeden.

We staan samen stil bij de volgende vragen:

 • Zijn cijfers en vakinhoudelijke kwaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden?
 • Kan ik het aantal cliënten dat na de intake een behandeling start beïnvloeden?
 • Kan ik voorkomen dat cliënten stoppen met de behandeling zodra de lijdensdruk verdwijnt, maar voordat onderliggende thema’s zijn geraakt?
 • Hoe ga ik om met vragen over de kosten van de behandeling?

De lessen uit deze training kunnen zorgen voor grotere inhoudelijke kwaliteit en een flinke omzetstijging van de praktijk!

Docent

De workshop wordt gegeven door Aerjen Tamminga. Hij is als Inhoudelijk Directeur bij Psyned verantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisatie. Daarnaast begeleidt hij al meerdere jaren psychologen bij ondernemerschap. Dit doet hij vanuit zijn eigen ervaringen als psycholoog, relatietherapeut en ondernemer. Psyned Select is onder hem volwassen geworden en heeft nu de best presterende behandelaars!

Als ondernemer zit Aerjen niet stil. Zowel binnen als buiten de wereld van psychologie heeft hij diverse ondernemingen succesvol opgezet en/of geleid. Zo heeft hij ‘Boston Festival of Indie Games’ van een verlies leidende naar een winstgevende organisatie kunnen brengen, met een groei van 3000 naar maar liefst 5000+ bezoekers. Daarnaast heeft hij zijn eigen praktijk succesvol kunnen opbouwen en komt er in september een IBCT relatietherapie handboek uit welke hij in samenwerking met Pieternel Dijkstra in opdracht van Boom Psychologie geschreven heeft.

Wanneer

De workshop zal (bij voldoende animo) als webinar worden aangeboden op 19 juni van 9:00 tot 12:30 uur.

Zorg dat je 10 minuten van de voren aanwezig bent.

Voorbereiding

Raadpleeg van de voren de informatie op  https://www.psyned.nl/wp-content/uploads/Training-via-Zoom.pdf en voer de stappen uit.

Kosten

Ben je aangesloten bij Psychologen Nederland, dan is de workshop gratis.
Voor externe deelnemers zijn de kosten €145,- ex btw.

Inschrijven

Wil je deelnemen aan deze workshop? Inschrijven kan via https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItdumrqD4rEtJp2mca7yiwrD8PDMNCC26v 

Deelname gaat op volgorde van aanmelding. VOL = VOL.


EMDR-basiscursus en EMDR-verdiepingscursus

Basiscursus: 1 september 2020, Utrecht en 6 oktober 2020, Amsterdam;
Verdiepingscursus: 12 januari en 9 februari 2021, Amsterdam

In samenwerking met het ACT-EMDR Centrum bieden wij de EMDR-basiscursus en de EMDR-verdiepingscursus aan voor alle behandelaren die bij ons zijn aangesloten. Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is effectief gebleken bij het afzwakken van disfunctionele herinneringen en is toepasbaar bij post traumatische stressstoornis (PTSS), maar is ook bij andere psychische klachten inzetbaar.

EMDR-basiscursus

Tijdens de basiscursus leer je hoe je EMDR kunt toepassen bij cliënten met type-I trauma. We zullen de theorie bespreken en er zal ruimte zijn voor eventuele vragen over ingebrachte casussen en het EMDR-basisprotocol. Daarnaast zullen er demonstraties van casus conceptualisatie en (deel)vaardigheden van EMDR plaatsvinden. Ook ga je zelf oefenen met (deel)vaardigheden van EMDR.

EMDR-verdiepingscursus

Voor therapeuten die de basiscursus reeds hebben afgerond en zich verder willen verdiepen bieden wij de EMDR-verdiepingscursus. Tijdens deze cursus leer je hoe je EMDR kunt toepassen bij alle cliëntpopulaties met een leergeschiedenis die medeoorzaak is van psychisch disfunctioneren, dus ook problemen met een negatief zelfbeeld.

De docent

Dr. Arno Engers (PhD) is als psycholoog werkzaam in zijn eigen praktijk, als docent bij het ACT-EMDR Centrum en bij het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen. Hij begon met het geven van EMDR-behandelingen in 2008 en is intensief begeleid en gesuperviseerd door Peter Baldé. Daarnaast heeft hij veel ervaring als psycholoog binnen de sGGZ en Medisch Specialistische Revalidatie. Behalve trainingen EMDR geeft hij trainingen in Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en scholingen aan professionals in de GGZ in de behandeling van pijn en vermoeidheid. Arno is al jaren geboeid door het onderwerp ‘pijn’ in al zijn facetten, ook bij mensen met PTSS die vaak pijn in hun lichaam ervaren.

EMDR is in Arno’s visie één van de technieken die onderdeel kunnen zijn van een behandelplan, zowel bij PTSS als bij andere aandoeningen, waarvoor EMDR nog niet evidence based is.

Wanneer vinden de cursussen plaats?

Basiscursus: Deze cursus zal plaatsvinden op 1 september en 6 oktober 2020, van 09:30 tot 17:00 uur.
Verdiepingscursus: Deze cursus zal plaatsvinden op 12 januari en 9 februari 2021, van 09:30 tot 17:00 uur.

Voor beide dagen is de inloop vanaf 09:00 met koffie en thee en zal de lunch verzorgd worden.

Kosten en aanmelden

Kosten: Voor alle behandelaren die zijn aangesloten bij Psyned kunnen wij deze opleiding tegen een zeer gereduceerd tarief aanbieden. Bij de prijzen zijn certificaat, cursusmateriaal, koffie, thee en lunch inbegrepen.

EMDR-basiscursus: €385,- exclusief btw
EMDR-verdiepingscursus: €400,- exclusief btw

Aanmelden: Wil je deelnemen aan de basis en of verdiepingscursus? Mail dan vóór vrijdag 8 mei naar eline@psyned-select.nl. Let wel op: vol is vol!

De inschrijvingen zullen op volgorde van aanmelding worden behandeld. Zodra de inschrijving betaald is, wordt de plek definitief gemaakt.

Locatie:

I.v.m. de corona maatregelen is de cursuslocatie gewijzigd op 1 september.
De cursus zal plaatsvinden in Cursus- en vergadercentrum Domstad; adres:
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Toelatingseisen:

 • Je bent psycholoog, (ortho)pedagoog, psychiater of psychotherapeut.
 • Goede kennis van psychopathologie.
 • Van de deelnemers wordt een actieve inzet gevraagd, waarbij ze zelf als therapeut en cliënt willen oefenen.
 • Voor het volgen van de verdiepingscursus, moet eerst de basiscursus EMDR met goed gevolg te zijn afgerond en de deelnemer enige ervaring met EMDR bij cliënten hebben.

Training IBCT relatietherapie

Donderdag 22 en vrijdag 23 oktober en donderdag 19 en vrijdag 20 november 2020

In het najaar zal weer een IBCT relatietherapie-training worden gegeven door dr. Pieternel Dijkstra.

De IBCT opleiding

Integrative Behavioral Couples Therapy (IBCT) is een derde generatie cognitieve gedragstherapie, en is een van de best onderzochte relatietherapieën ter wereld. Wetenschappelijk onderzoek (voor een overzicht zie Dijkstra, 2017) wijst uit dat deze vorm van therapie in veel gevallen effectief is in het verhogen van de relatietevredenheid en het verbeteren van de onderlinge communicatie.

Naast aandacht voor de theorie zal er tijdens de cursus veel praktisch worden geoefend. De toetsing zal plaatsvinden door middel van inlevering van een opdracht binnen 6 weken na de cursus.

Over de docent
De cursus wordt gegeven door docente Dr. Pieternel Dijkstra. Zij schreef onder andere het protocol voor relatieproblemen dat opgenomen is in “Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten.” (uitgegeven bij Boom, 2017). Daarnaast komt er in september in opdracht van Boom Psychologie een nieuw uitgebreid Nederlandstalig handboek over IBCT uit, welke zij samen met Aerjen Tamminga geschreven heeft. Ze promoveerde in 2001 op onderzoek naar jaloezie in partnerrelaties en werkt ze met cliënten aan de hand van ACT en IBCT.  

Waar en wanneer

Wanneer: De 4-daagse cursus wordt gegeven op: 22 en 23 oktober en 19 en 20 november 2020, van 09:30 tot 17:00 uur. 

Vanaf 09:00 is de inloop. 

Locatie:
De IBCT-opleiding in het najaar zal in verband met Corona maatregelen online gegeven worden. Er wordt nog steeds gewerkt met verschillende werkvormen zoals plenaire discussie, casuïstiekbespreking en rollenspelen. We hebben reeds IBCT opleidingsdagen online weten neer te zetten en dit is goed ontvangen.

Quotes:
“Een boeiende cursus met een zeer deskundige docent. Pieternel heeft een hele prettige manier van uitleggen met veel humor. Ze gaf praktische tips tijdens het oefenen. Ik heb veel geleerd.”

“Ik heb ontzettend veel gehad aan de opleiding IBCT. Het geeft een kapstok en overzicht om relatietherapie te geven. Pieternel Dijkstra weet ontzettend veel af van de onderwerpen en daarnaast brengt ze het op humoristische wijze over. Aanrader!”

Kosten en aanmelden

Aan te schaffen literatuur: Volgt later

Kosten: €750,- exclusief btw

Aanmelden: Wil je meedoen en heb je dat nog niet aangegeven? Geef je snel op via eline@psyned-select.nl ! Vol=vol!

Accreditatie: Deze cursus is in het verleden goedgekeurd als VGCt-nascholingscursus en kan op aanvraag geaccrediteerd worden met 26 punten. Indien je daarvoor in aanmerking wilt komen, geef het van tevoren aan.


Cursusdag Jaloezie & Overspel

4 december 2020

Vanaf nu is het mogelijk om je in te schrijven voor de cursusdag Jaloezie & Overspel.

Behandeling bij overspel en jaloezie

Een van de meest lastig aan te pakken problemen in zowel individuele als relatietherapie zijn problemen rondom overspel en jaloezie. Tijdens deze cursusdag krijg je inzicht in de verschillende vormen van jaloezie en overspel die kunnen worden onderscheiden. Ook zal de impact hiervan op de partnerrelatie aan bod komen. Naast nieuwe inzichten krijg je concrete handvatten aangereikt om zowel individuen als stellen die kampen met overspel en/of jaloezie verder te helpen. Voorbeelden zijn een degelijk diagnostisch instrument voor jaloezie (inclusief normscores) en een stappenplan dat je kan gebruiken bij de begeleiding van stellen die, na overspel, samen verder willen. Het theoretisch perspectief achter de dag is gebaseerd op het gedachtegoed van derde generatie cognitieve gedragstherapieën, zoals Acceptance and commitment therapy (ACT) en Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT).

Over de docent
De cursus wordt gegeven door Dr. Pieternel Dijkstra. In 2001 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar partnerrelaties. Sindsdien doet Pieternel, samen met gerenommeerde wetenschappers van over de hele wereld, onderzoek naar jaloezie en overspel en de processen die daarmee samenhangen. Van haar hand verschenen vele wetenschappelijke en populaire publicaties over deze onderwerpen en schreef ze het protocol voor relatieproblemen dat opgenomen is in “Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten.” (Uitgegeven bij Boom, 2017). In september zal een een nieuw en praktisch boek over IBCT, dat zij in samenwerken met Aerjen Tamminga heeft geschreven, uitgegeven worden.

Waar en wanneer 

Wanneer: Deze cursus zal plaatsvinden op 4 december 2020 van 09:30 tot 17:00 uur. 

Vanaf 09:00 is de inloop.

Locatie:
De Cursusdag Jaloezie & Overspel zal wegens de Corona maatregelen online worden gegeven. Deze dag hebben we inmiddels al een keer online gegeven en is goed ontvangen!

Quote:
“Tijdens de opleidingsdag heb ik onwijs veel geleerd over de thema’s overspel en jaloezie. Naast de verdieping in de thema’s was er veel ruimte voor het bespreken van casuïstiek en werden er handvatten gegeven hoe er mee om te gaan met de thema’s.”

Kosten en aanmelden

Kosten: €225; excl. btw 

Aanmelden:  Wil je deelnemen aan deze cursusdag? Mail dan zo snel mogelijk naar eline@psyned-select.nl, want vol=vol! De inschrijvingen zullen op volgorde van aanmelding worden behandeld. Zodra de inschrijving betaald is, wordt de plek definitief gemaakt.

Hulp of advies nodig?

Blijf niet met je klachten lopen en bel met ons. We kunnen je adviseren en plannen wanneer gewenst direct een afspraak voor je in bij een psycholoog die bij je past.

 • Persoonlijk advies
 • Geen wachtlijst
 • Direct een afspraak
Bel: 085-4014720 Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog