Goed werkgeverschap

Als werkgever heb je de taak om goed voor je medewerkers te zorgen. De wet verbetering poortwachter reguleert de omgang met verzuim, maar goed werkgeverschap is meer dan alleen wat de wetgeving voorschrijft. Bij Psyned geloven wij dat goed werkgeverschap onmisbaar is voor het welzijn van medewerkers en bijdraagt aan een gezonde organisatie.

De basis

Goed werkgeverschap heeft zijn oorsprong in het Burgerlijk Wetboek waarin wordt gesproken over arbeidsrecht. Daarin staat dat een werknemer zich moet gedragen als een goede werknemer. Een werkgever moet zich gedragen als een goede werkgever. Wat is ‘goed’? De term heeft een ruime interpretatie, maar heeft een paar vaste pijlers.

De pijlers van goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap heeft de volgende pijlers:

  • Behandel iedereen in je bedrijf gelijk.
  • Gedraag je zorgvuldig naar je medewerkers, luister naar ze en houd rekening met ze.
  • Medewerkers moet weten wat ze aan je hebben en je kunnen vertrouwen.
  • Een ingrijpende beslissing moet je motiveren zodat medewerkers het begrijpen.
  • Gebruik je positie niet om macht uit te oefenen.
  • Zorg voor je medewerkers

Zorg voor je medewerkers

Zorgen voor je medewerkers is onderdeel van goed werkgeverschap. Ook dit is een ruim begrip, als werkgever heb je veel vrijheid bij de invulling hiervan. Bij zorgen kan je denken aan: goede verzekeringen, pensioen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar bijvoorbeeld ook aan: het bieden van kantoorfruit, een lunchwandeling en sta- of fietsbureaus. Er zijn dus verschillende manieren om invulling te geven aan dit begrip.

Mentale gezondheid

Het wordt steeds belangrijker om als werkgever te zorgen voor een goede mentale gezondheid bij jouw medewerkers. De cijfers over verzuim spreken voor zich en iedereen kent wel iemand die is uitgevallen met een burn-out. We verwachten veel van onze medewerkers, daarom is het belangrijk dat we zorgen voor mentale weerbaarheid en bij uitval voor de juiste hulp. Onze behandelaars kunnen helpen jouw medewerkers mentaal fit te houden. Daarnaast zorgen zij er bij uitval voor dat de mentale gesteldheid van een medewerker zo snel mogelijk weer verbetert.

Een psycholoog kan helpen

Wil je medewerkers mentaal weerbaarder maken? Dan kan een psycholoog daar goed bij helpen. Door middel van coachingsgesprekken kan er in een korte tijd veel bereikt worden. Zeker (top)managers kunnen veel baat hebben bij het sparren met een coach / psycholoog. Steeds vaker zien wij bedrijven die dit faciliteren voor hun managers.

Snel werken aan herstel

Is een medewerker uitgevallen met psychische klachten? Dan moet er worden gewerkt aan herstel en re-integratie. Als goede werkgever wil jij snel de beste zorg voor jouw medewerker, wij kunnen hierbij helpen. Je hoeft niet te wachten tot jouw medewerker terecht kan bij de bedrijfsarts, huisarts of GGZ. Wij starten vandaag nog het traject en verkorten zo aanzienlijk de tijd van het verzuim. Als na weken het plan van aanpak klaar is zijn wij al bezig met het behandeltraject. Zo helpen wij de verzuimtijd te verkorten. De behandeling wordt geïntegreerd in het plan van aanpak en de bedrijfsarts schakelt met onze psycholoog. Zo is de medewerker snel weer gezond en inzetbaar. Dat is goed werkgeverschap.

Meer weten?

Wil je meer weten of samen met ons kijken naar de mogelijkheden voor jouw medewerker(s) of bedrijf? Laat het ons weten en neem contact op. Wij kunnen ook langskomen, maar je bent ook welkom bij ons op kantoor in Amsterdam. Bel: 085-3030268 of mail naar: werkgevers@psyned.nl.

Re-integratie of coaching voor jouw werknemer?

Start vandaag nog een traject en help jouw werknemer snel en gezond weer aan het werk te gaan. Lees hier meer over onze werkwijze of neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

  • Vandaag direct starten
  • Snelle re-integratie
  • Minder verzuimkosten
  • Gezonde werknemers
Bel: 085-3030268 Bel: 085-3030268
Zoek een psycholoog