Gezinstherapie
Versterk de verbinding tussen gezinsleden en pak problemen samen aan

Gezinstherapie

Wanneer iemand binnen het gezin last heeft van een probleem, heeft dit vaak ook invloed op de andere leden van het gezin. Omdat iedereen op zijn eigen manier omgaat met het probleem, verandert de sfeer in huis en is het moeilijk om op een positieve manier met elkaar in contact te blijven.

Door te kiezen voor gezinstherapie wordt niet alleen aandacht besteed aan de persoon die te maken heeft met een probleem, maar worden ook belangrijke naasten betrokken. De interactie en de relatie tussen de gezinsleden staat centraal. Zowel de interactie als er sprake is van problemen in het gezin, als ook de interactie wanneer het wel goed gaat. Door naast het bespreken van het probleem of de klacht ook aandacht te hebben voor de kracht die er is in het gezin, komt er hoop en ruimte om met elkaar het probleem aan te pakken. In gezinstherapie wordt ervan uitgegaan dat behalve het probleem zelf, ook relationele, sociale en culturele context altijd een rol spelen.

Versterken verbinding gezinsleden

GezinstherapieDoor met elkaar in therapie te gaan wordt de verbinding tussen de gezinsleden versterkt, wordt de sfeer beter en kunnen problemen aangepakt worden, waardoor er op een nieuwe manier mee wordt omgegaan. Doordat je als cliënt niet alleen staat maar kan steunen op jouw belangrijke naasten, vindt er sneller herstel plaats en is er minder kans op terugkeer van problemen.

Gezinstherapie is bij veel verschillende problemen inzetbaar; bijvoorbeeld wanneer je als ouder tegen opvoedproblemen aanloopt bij je kind. Of wanneer kinderen of jongeren gedragsproblemen laten zien, thuis of op school. Als de sfeer thuis gespannen of ongezellig is door ruzies, relatieproblemen tussen ouders of andere spanningen kan gezinstherapie hulp bieden. Wanneer een gezinslid (kind, jongere of volwassene) niet lekker in zijn/haar vel zit of depressieve gevoelens heeft, dan heeft dit ook effect op alle gezinsleden en kan gezinstherapie helpen om de sfeer thuis te verbeteren.

Opbouw therapie

Doordat gezinstherapeuten de inhoud van de behandelingen aansluiten op wat er nodig is binnen een gezin ziet elke therapie er anders uit. Meestal wordt er gestart met een kennismaking met alle betrokken gezinsleden. Vaak zijn er ook individuele sessies met gezinsleden. Soms komen ouders samen en soms juist de kinderen zonder ouders. Uiteindelijk komt iedereen weer bij elkaar in de therapie. Therapie op maat dus, aansluitend bij wat nodig is en passend bij het gezin en de gezinsleden.

Effectiviteit van gezinstherapie

Het volgen van gezinstherapie, wat in feite een combinatie is van systeemtherapie en individuele therapie, heeft grote voordelen. Het is bewezen dat het effect van de behandelingen groot is, doordat problemen bij de oorzaak worden aangepakt en bestaande patronen worden doorbroken (1). Ook is deze vorm van behandelen duurzaam, doordat gezinsleden elkaar beter leren begrijpen en elkaar beter ondersteunen. Hierdoor neemt de kans dat het effect van de therapie blijvend is toe. Doordat niet slechts één gezinslid hulp krijgt, maar alle betrokken gezinsleden ondersteund worden, verbetert de doelmatigheid van de behandeling.

(1) Resultaten zijn afkomstig uit het onderzoeksrapport “De meerwaarde van systeemtherapie” uitgevoerd door Bureau HHM in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

Meer informatie of contact

Wil je meer weten over gezinstherapie of een afspraak maken met een relatietherapeut? Bel dan met ons psychologisch verwijsteam op 085 - 4014720. We denken graag met je mee en kunnen indien wenselijk direct een afspraak voor jullie inplannen bij een relatietherapeut bij jullie past.