Eerstelijnspsycholoog of tweedelijnspsycholoog?

Eerstelijnspsycholoog of tweedelijnspsycholoog?

Wat is het verschil tussen eerstelijnspsycholoog en tweedelijnspsycholoog?

Het grootste verschil tussen een eerstelijnsbehandeling en een tweedelijnsbehandeling bij een psycholoog is de duur van de behandeling en de zwaarte van de behandeling.

De term eerstelijnspsycholoog of tweedelijnspsycholoog is een term die inmiddels officieel verouderd is. Sinds 2014 zijn deze termen vervallen en vervangen. In de volksmond worden deze termen nog steeds vaak gebruikt en zorgen ze duidelijkheid in welke categorie een psychische klacht valt.

Sinds 2014 valt eerstelijnspsychologie onder de de Generalistische Basis GGZ. Dit is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin kortdurend, dat wil zeggen, drie tot twaalf behandelingen.

Een eerstelijnspsycholoog (psycholoog werkend in een eerstelijnspraktijk / Basis GGZ):

 • Valt sinds 2014 onder de Generalistische Basis GGZ.
 • Behandelt lichte en milde psychische klachten.
 • Geeft kortdurende zorg; binnen 3 tot 12 sessies is de behandeling meestal afgerond.
 • Is een(basis)-psycholoog (NIP), GZ-psycholoog (BIG) of Registerpsycholoog (BIG) werkend in de eerste lijn.
 • Wordt niet altijd vergoed, het eigen risico moet altijd worden betaald en de problematiek waarvoor je komt dient onder een te vergoede diagnose te vallen.
 • Een verwijzing van de huisarts is niet altijd nodig.

Eerstelijnspsycholoog is een 'algemeen begrip' voor een psycholoog werkend in de eerste lijn of de Generalistische Basis GGZ. De titel Psycholoog NIP is verkregen via een registratietraject van het NIP, een beroepsvereniging voor psychologen.

Een tweedelijnspsycholoog (Psycholoog werkend in een tweedelijnsinstelling of Gespecialiseerde GGZ-instelling):

 • Valt sinds 2014 onder de Gespecialiseerde GGZ.
 • Behandelt zware of specialistische psychische problematiek.
 • De behandelingen zijn zorgtrajecten: kort, middel, lang en intensief.
 • Is een psycholoog met een BIG-registratie, GZ-psycholoog, registerpsycholoog of psychotherapeut met een BIG-registratie.
 • Wordt volledig vergoed.
 • Werkt alleen met een verwijzing van de huisarts.

Tweedelijnspsycholoog is een 'algemeen begrip' voor een psycholoog werkend in de tweede lijn of in de SGGZ. Ook basispsychologen zijn werkzaam in de Specialistische GGZ en behandelen zwaardere problematiek.

Er zitten dus verschillen in psychische klachten en de mate van deze klachten. Er hoeft geen verschil te zijn in het type psycholoog wat de klacht behandelt. Een BIG-registratie zegt niet alles over de kwaliteit van zorg, het geeft aan dat een psycholoog een 2-jarig GZ-traject heeft gevolgd. Elke psycholoog aangesloten bij een beroepsvereniging zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg is gewaarborgd.

Waar valt jouw klacht onder?

Wil je advies over jouw hulpvraag en ben jij benieuwd of jouw klacht valt onder de eerstelijnsproblematiek of tweedelijnsproblematiek? Neem contact op met ons verwijsteam op 085 - 4014720. Wij kunnen je precies vertellen welke psycholoog deze klachten het beste kan behandelen.