Wat is een depressie?

Een depressie is een stoornis in de stemming die langdurig optreedt en waarbij lusteloosheid en sombere gevoelens de boventoon voeren. Een depressie wordt vaak ook wel omschreven als een duidelijk aanwezige, sluimerend, somber gevoel dat een lange tijd duurt en niet vanzelf lijkt te verdwijnen. Bij een depressie heb je nergens meer zin in en kan niets je meer opvrolijken waardoor je in een slecht gemoed blijft hangen.

Depressie is één van de meest voorkomende psychische ziektes. Bijna 20 procent van de Nederlanders (18 tot 64 jaar) krijgt ooit een depressie (Trimbos). Iedereen kan een depressie krijgen, maar het komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Kinderen kunnen ook een depressie ontwikkelen.

Youtuber Sophie Ousri weet hoe het is om een depressie te hebben. Haar humoristische video’s worden miljoenen keer bekeken, maar ondanks haar succes heeft ze last van depressies.

Oorzaken depressie

Er is geen eenduidige oorzaak voor depressie te geven. Een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren veroorzaakt meestal een depressie. We spreken van het bio-psycho-sociale model:

Biologische factoren

Hieronder verstaan we lichamelijke factoren zoals erfelijkheid en aanleg. De één heeft meer kans om een depressie te ontwikkelen dan de ander. Wanneer je ouder lijdt aan een depressieve stoornis is de kans groter dat jij er zelf ook één ontwikkelt . Maar ook het hebben van een ziekte en het gebruiken van medicijnen kan van invloed zijn bij het ontwikkelen van een depressie.

Psychologische factoren

De één kan beter omgaan met tegenslagen dan de ander. Deze laatste groep heeft een psychologische kwetsbaarheid en is daardoor gevoeliger voor het ontwikkelen van een depressie. Ook bepaalde karaktereigenschappen maken je kwetsbaarder voor een depressie. Denk hierbij aan:

  • onzekerheid
  • negatieve denkstijl
  • perfectionisme
  • faalangst
  • slecht om kunnen gaan met teleurstelling

Sociale factoren

Dit zijn factoren die te maken hebben met je omgeving. Wanneer jij in je jeugd bijvoorbeeld te maken hebt gehad met verwaarlozing en/of eenzaamheid loop je een verhoogd risico om een depressie te ontwikkelen. Ook ander ingrijpende gebeurtenissen, zoals een echtscheiding, het verliezen van een dierbare en ontslagen worden, verhogen de kans op een depressie.

Hulp bij depressieve klachten

Denk je last te hebben van depressieve klachten? Dan doe je er goed aan met ons contact op te nemen. Samen kunnen we kijken wat er speelt en eventueel een psycholoog vinden die jou kan helpen. Je zou ook eerst onze online depressie test kunnen doen. Deze test geeft je een indicatie van wat er mogelijk aan de hand is. Dit is echter slechts een indicatie, de psycholoog kan een concrete diagnose stellen.

Als je aan zelfdoding denkt, kun je daar met de deskundige vrijwilligers van 113 Zelfmoordpreventie over praten via de telefoon (0900-0113) of chat (24 uur per dag bereikbaar).

Hulp op advies nodig?

Blijf niet met depressieve klachten lopen en neem contact met ons op. We kunnen je adviseren en plannen wanneer gewenst direct een afspraak voor je in bij een psycholoog.

  • Persoonlijk advies
  • Geen wachtlijst
  • Videobellen
Bel: 085-4014720 Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog