Werkgerelateerde burn-out

Een burn-out kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het ontstaan door stress op privégebied, zoals spanningen binnen je relatie. Vaak is een burn-out echter werkgerelateerd. Wat kun jij doen als dit bij jou het geval is? En hoe kunnen wij helpen?

Een burn-out op de werkvloer

Op je werk kun je met verschillende onprettige situaties te maken krijgen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je met één van je collega’s niet goed door een deur kan of een leidinggevende hebt die (te) veel van je vraagt. Het kan ook zijn dat je in een functie zit die niet goed bij je past. Je brengt veel tijd door op je werk, dus als het daar niet goed gaat heeft dat al snel effect op jou. De hierboven genoemde situaties zijn op zich niet vreemd, ze hoeven ook niet te leiden tot een burn-out, maar het is beter de situatie aan te passen. Zo ga je uiteindelijk met meer plezier naar je werk. Soms kan het echter zijn dat het niet lukt om de situatie aan te passen en je daarnaast onvoldoende ruimte hebt om te ontspannen. Na deze langdurige periode van stress kan het je uiteindelijk te veel worden en kun je in een burn-out terecht komen.

De rol van de werkgever

Jouw werkgever zal erbij gebaat zijn dat het goed met jou gaat en dat je lekker in je vel zit. Hij zal zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en een goede werksfeer, dat heet goed werkgeverschap. Een goede leidinggevende zal ook interesse tonen in je thuissituatie, want als het thuis niet goed gaat heeft dat ook effect op je werk. Het is een lastige vraag in hoeverre klachten privé zijn voor een werkgever, want bij verzuim door privéproblemen zal een werkgever hier toch voor ‘opdraaien’. Het is belangrijk om problemen die er zijn te bespreken met een leidinggevende, zodat hij mogelijk kan helpen waar dat kan. Het kan ook zijn dat je baas (mede) verantwoordelijk is voor je burn-out.

Wat kan mijn werkgever voor mij doen?

Onlangs bleek uit een onderzoek van Zorg op de zaak dat de meeste leidinggevende niet weten wat er privé speelt bij medewerkers, terwijl dit wél belangrijk is. Bespreek je klachten met je leidinggevende, zeker als het werkgerelateerd is. Hij kan mogelijk helpen en samen kunnen jullie kijken naar een oplossing of passende hulp. Als je het niet kan of wil bespreken met je leidinggevende dan is er misschien een bedrijfsarts of een vertrouwenspersoon die kan helpen.

Een werkgever wil mogelijk de behandeling ook (gedeeltelijk) vergoeden. Een behandeling bij een psycholoog is veel goedkoper dan weken ziekteverzuim betalen. Het valt onder Goed Werkgeverschap dat een werkgever zorgt voor zijn medewerkers, dit raakt aan De wet verbetering poortwachter.

Wat wij voor jou kunnen doen?

Wij kunnen voor jou contact opnemen met jouw werkgever. Samen met hem kijken we of het traject, bij één van onze behandelaars, via hem kan lopen. Wij kunnen een traject afstemmen met de bedrijfsarts en het kan eventueel onderdeel zijn van het plan van aanpak voor jouw re-integratie. Goed om te weten is dat wij nooit zonder jouw toestemming inhoudelijk informatie delen met jouw werkgever. Wil een werkgever inhoudelijke informatie? Dan gaat dit via de bedrijfsarts en altijd met jouw toestemming.

Werkgevers hebben vaak ook budget om trajecten (gedeeltelijk) te vergoeden. We spreken veel werkgevers en die gesprekken zijn bijna altijd positief. Samen zorgen wij dat jij snel passende hulp krijgt.

Contact met de werkgever

Wil jij dat wij contact opnemen met jouw werkgever om te kijken wat er mogelijk is? Geef de contactgegevens van jouw werkgever door en wij regelen het voor jou. Bel naar 085 3030 268 of mail naar werkgevers@psyned.nl voor meer informatie.

Wij kunnen bemiddelen!

Zijn jouw klachten werkgerelateerd? Wij kunnen voor jou contact opnemen met jouw werkgever om te kijken wat er mogelijk is. Neem contact op voor meer informatie.

  • Persoonlijk advies
  • Geen wachtlijst
  • Videobellen
Bel: 085-4014720 Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog