Oorzaken bipolaire stoornis

Wat zijn de oorzaken van een bipolaire stoornis? Er is niet veel bekend over de oorzaak van een bipolaire stoornis en er is dus ook geen specifieke oorzaak te geven. Wel verhogen een aantal factoren de kans op een bipolaire stoornis. Deze factoren kunnen van erfelijke, sociale of psychische aard zijn.

Erfelijke factoren

Uit onderzoek blijkt dat erfelijkheid een rol speelt bij het ontwikkelen van een bipolaire stoornis. Hoe meer mensen in jouw familie een bipolaire stoornis hebben hoe groter de kans is dat jij deze ook ontwikkelt. Heeft één van jouw ouders een bipolaire stoornis? Dan is de kans dat jij deze ook ontwikkelt ongeveer 10 tot 15%.

Sociale factoren

Bepaalde gebeurtenissen in jouw leven kunnen, bij bepaalde gevoeligheid, een depressieve of manische periode uitlokken. Dit kunnen negatieve gebeurtenissen zijn zoals het overlijden van een dierbare, ontslag of relatieproblemen, maar ook positieve gebeurtenissen zoals het krijgen van een kind. Ook blijkt dat alleenstaanden vaker een bipolaire stoornis hebben dan samenwonenden.

Wanneer jij een trauma meemaakt in jouw jeugd verhoogt dit ook de kans op een bipolaire stoornis. Daarnaast heeft een jeugdtrauma, zoals mishandeling of verwaarlozing, een negatieve invloed op het verloop van de stoornis. De manische en depressieve periodes lijken in deze situatie veel intenser.

Over de rol van middelengebruik bij het ontwikkelen van een bipolaire stoornis is nog weinig bekend. Wel blijkt uit de Netherlands Mental health Survey and Incidence Study (NEMESIS) dat volwassenen die cannabis gebruiken vijf keer meer kans hebben om een bipolaire stoornis te ontwikkelen dan mensen die geen cannabis gebruiken. Het is niet duidelijk waarom dit zo is.

Psychische factoren

De manier waarop je omgaat met wat je meemaakt en hoe je bepaalde dingen verwerkt kan een risicofactor vormen. Hoe los jij bijvoorbeeld problemen op die je op jouw pad tegenkomt? En durf jij hulp van anderen te vragen als dit nodig is? Ook bepaalde karaktereigenschappen en denkpatronen, zoals perfectionisme of een laag zelfbeeld, kunnen van invloed zijn.

Verschillende factoren kunnen dus een rol spelen bij het ontwikkelen van een bipolaire stoornis. Maar wie wel en wie niet een bipolaire stoornis zal ontwikkelen is niet te voorspellen. Wanneer jij een bipolaire stoornis hebt kan een behandeling door een psycholoog jou helpen. Lees hier hoe een behandeling voor een bipolaire stoornis eruit kan zien.

Hulp of advies nodig?

Krijg hulp bij een bipolaire stoornis. Neem contact met ons op. We kunnen je adviseren en plannen wanneer gewenst direct een afspraak voor je in bij een psycholoog.

  • Persoonlijk advies
  • Geen wachtlijst
  • Direct een afspraak
Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog
Hulp of advies nodig?

Krijg hulp bij een bipolaire stoornis. Neem contact met ons op. We kunnen je adviseren en plannen wanneer gewenst direct een afspraak voor je in bij een psycholoog.

  • Persoonlijk advies
  • Geen wachtlijst
  • Direct een afspraak
Bel: 085-4014720
Zoek een psycholoog