Begeleiding bij kanker

Begeleiding bij kanker

Als je de diagnose kanker krijgt staat alles plotseling in het teken van je ziekte. Er komen veel gedachten, gevoelens en emoties los en de indeling van je leven wordt bepaald door de behandelingen. Je omgeving heeft te maken met hun eigen emoties en lijkt bovendien eerst de ziekte te zien en dan pas jou.

kanker begeleiding psycholoog De balans van lichaam en geest
Op dit moment gaat, logischerwijs, waarschijnlijk alle aandacht uit naar je lichaam. Toch is het ook belangrijk om aandacht aan je innerlijk te (blijven) besteden. Hierdoor kun je de kracht, rust en voldoening krijgen die je momenteel zo hard nodig hebt.

Doorbreek patronen
Als je geconfronteerd wordt met kanker stort je hele wereld in. Niets is meer wat het was en je hele leven wordt als het ware opnieuw ingericht. Dit gaat gepaard met het ontwikkelen van nieuwe patronen. Ieder mens is altijd op zoek naar patronen. Patronen geven houvast, veiligheid en onze hersenen voelen zich er prettig bij. Door je ziekte staat momenteel je hele leven op zijn kop. Dit gaat gepaard met het, onbewust, ontwikkelen van nieuwe patronen. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met woede, het ritme van de behandelingen, verlies van  vertrouwen in je lichaam, rouw en de rolverdeling tussen de zieke en de partner.

Veel van deze nieuwe patronen geven schijnveiligheid en -zekerheid. Als je er in blijft hangen stagneert dit je vooruitgang, en dat terwijl je er nu juist bij gebaat bent alle onderdelen van het proces te doorlopen.

Psychologische begeleiding bij kanker
Een psycholoog kan je helpen om de nieuwe, niet helpende patronen te door breken. Daarnaast vinden veel cliënten het prettig om te praten met een objectieve gesprekspartner. De goedbedoelde woorden van vrienden maken het vaak alleen maar moeilijker en zwaarder.

In de behandeling is de ziekte het kader, maar niet het onderwerp. Dat ben jij namelijk. Je hervindt waar je het allemaal voor doet, wat mooi, goed en belangrijk is in je leven. Ook nu. Zelfs nu. In tijden van fysiek leed verwaarlozen mensen makkelijk hun innerlijk. Dat terwijl juist nu een gezonde geest kan helpen om balans te krijgen.

Bel voor een afspraak: 085 - 4014720.