Autisme
Diagnose en behandeling Autisme

Autisme

Autisme of Autismespectrumstoornis (ASS) is een aangeboren psychische stoornis. Deze pervasieve ontwikkelingsstoornis treedt vaak al voor het derde levensjaar aan het licht, maar kan ook pas op volwassenleeftijd ontdekt worden. Ongeveer 1% van de Nederlanders heeft autisme.  

De stoornis is moeilijk in een paar zinnen samen te vatten. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting komen. Er is wel een aantal veel voorkomende kenmerken behorende bij autisme: beperkingen in de sociale interactie, verstoorde communicatie, problemen bij prikkelverwerking, moeite hebben met flexibiliteit, en informatieverwerkingsmoeilijkheden. Verder kan er sprake zijn van herhalende patronen in gedrag, belangstelling, en activiteiten. Naast beperkingen worden er ook een aantal sterke punten aan autisme verbonden. In het verleden werd er gesproken over aparte autismediagnoses (zoals de stoornis van Asperger, MCDD en de Pervasieve Ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (PDD-NOS)), maar deze vallen nu allemaal onder de overkoepelende diagnose Autismespectrumstoornis. 

Deze stoornis is niet te genezen, maar met de juiste behandeling kun je leren omgaan met autisme. Op deze pagina lees je meer over de symptomen van autisme en de behandeling. 

Begeleiding bij autisme bij een Psyned psycholoog?

Veel mensen denken niet geholpen te kunnen worden of er alleen voor te staan. Bel met ons. We kunnen je adviseren over je klacht en direct een afspraak voor je inplannen bij een psycholoog die gespecialiseerd is in het begeleidingen bij autisme.

Bel ons: 085-4014720

Of zoek zelf je psycholoog!

Bekijk hier welke psychologen er bij jou in de buurt beschikbaar zijn:


Meer over Autisme

Symptomen en kenmerken van Autisme

Communicatie

Problemen in de communicatie is een duidelijk kenmerk van autisme. Er wordt onderscheid gemaakt in het uiten van communicatie en het begrijpen van communicatie. Wanneer je autisme hebt begrijp je het technische deel van communicatie (woordenschat/grammatica) vaak wel, alleen de sociale/emotionele aspecten zijn vaak moeilijk. In de praktijk betekent dit dat je gesprekken/woorden soms letterlijk neemt. Zo begrijp je bijvoorbeeld woordgrapjes of sarcastische opmerkingen niet. Ook kan je problemen ervaren bij spreekwoorden of emotionele begrippen, evenals woorden waarbij de betekenis varieert in tijd, ruimte of persoon.

Structuur

Mensen met autisme kunnen moeite hebben met verbeelding. Dit uit zich voornamelijk in weinig variatie en vasthouden aan een voorspelbare situatie. Structuur is voor mensen met autisme vaak erg belangrijk. Drukte, onregelmatigheid en veranderingen kunnen een zware belasting zijn. Het herhalen van handelingen, het hebben van rituelen, of dwangmatig gedrag komt veel voor.

Sociale vaardigheden

Iemand met autisme ervaart vaak problemen bij sociale interactie. Dit betekent niet dat als je deze stoornis hebt je niet sociaal kan zijn. Wel ervaren mensen met autisme vaak moeite met het inschatten van de sociale interactie door het ontbreken van duidelijke en vaste regels. Verder is het vaak moeilijk voor iemand met autisme om zich in te leven in een ander (empathie) maar ook om bij zijn eigen gevoel te komen.

Prikkelverwerking

Mensen met autisme kunnen onder- of overgevoelig zijn voor zintuigelijke prikkels. Bij overgevoeligheid komt er te veel zintuigelijke informatie binnen. Hierdoor is het lastig om al deze prikkels te verwerken. Bij onderprikkeling krijgt iemand juist te weinig prikkels binnen. Hierdoor kunnen belangrijke zintuigelijke prikkels, zoals een pijnprikkel, gemist worden.

Sterke punten bij mensen met autisme

Naast beperkingen worden er ook een aantal sterke punten aan autisme verbonden, bijvoorbeeld: detailgerichtheid, sterk analytisch vermogen, eerlijkheid, lange concentratie, en goed geheugen. 

Behandeling

Diagnose en behandeling Autisme

Diagnose autisme

De diagnose Autismespectrumstoornis mag alleen gesteld worden na uitgebreid onderzoek door een autismedeskundige of een diagnosecentrum op basis van biologische- en gedragscriteria. In dit onderzoek is de omgeving (ouders, familie) van de geobserveerde cliënt van groot belang.

Behandeling autisme

Er zijn geen medicijnen of behandelingen mogelijk die autisme genezen. De psychologische of gedragstherapeutische behandelingen voor autisme richten zich op de ondersteuning in het omgaan met autisme. Tijdens de behandeling zijn er verschillende focuspunten mogelijk: de verbetering van de communicatieve en sociale vaardigheden (SOVA), het inperken van stereotype gedrag, het stimuleren van sociale interactie, en het leveren van opvoedingsondersteuning aan ouders en/of verzorgers.

Psychologen gespecialiseerd in autisme

Er zijn psychologen met het specialisme autisme die hulp kunnen bieden in de ondersteuning bij het omgaan met autisme. Bijvoorbeeld ondersteuning van ouders van een kind met autisme of het begeleiden van kinderen en volwassenen met autisme in hun dagelijkse leven. Bel ons voor een gespecialiseerde psycholoog bij jou in de buurt.

 
 


Bekijk hier welke psychologen er bij jou in de buurt beschikbaar zijn:Denk ook eens aan zelfhulp

Bij Psyned is het mogelijk om je klacht aan te pakken met een zelfhulp programma. Deze zelfhulp programma's bieden we aan in samenwerking met Therapieland.

Meer over zelfhulp