Autisme
Diagnose en behandeling Autisme

Autisme

Autisme of Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een aangeboren psychische stoornis. Autisme of ASS is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die vaak al voor het derde levensjaar aan het licht treedt en die gekenmerkt wordt door ernstige tekortkomingen in sociale vaardigheden en communicatie. Het intelligentieniveau varieert tussen laag tot hoogbegaafdheid.

Een autist creëert zijn eigen, veilige wereld en is vaak angstig in contacten met de buitenwereld. Autisten met een hoge intelligentie zijn in staat een bepaald specialisme of talent te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld zeer moeilijke rekentaken.

Begeleiding bij autisme bij een Psyned psycholoog?

Veel mensen denken niet geholpen te kunnen worden of er alleen voor te staan. Bel met ons. We kunnen je adviseren over je klacht en direct een afspraak voor je inplannen bij een psycholoog die gespecialiseerd is in het begeleidingen bij autisme.

Bel ons: 085-4014720

Of zoek zelf je psycholoog!

Bekijk hier welke psychologen er bij jou in de buurt beschikbaar zijn:


Meer over Autisme

Autisme of Autisme-spectrumstoornis (ASS)

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis (met pervasief wordt diep doordringend bedoeld). Het is een complexe psychische stoornis met een neurologische oorzaak, die zich niet makkelijk laat omschrijven. De symptomen van autisme variëren sterk in manieren en gradaties. Daarom wordt vaak gesproken over een storing in het autisme-spectrum (ASS).

Kenmerken van Autisme

Communicatie

Problemen in communicatie is een duidelijk kenmerk van autisme. Er wordt onderscheidt gemaakt in het uiten van communicatie en het begrijpen van communicatie. Voor autisten is het technische deel van communicatie (woordenschat/grammatica) goed te begrijpen, alleen de sociale/emotionele aspecten zijn moeilijk. In de praktijk betekent dit dat mensen met autisme gesprekken/woorden letterlijk nemen. Inleving wordt problematisch bij woordgrapjes of sarcastische opmerkingen, spreekwoorden of emotionele begrippen, maar ook betekenis in tijd, ruimte of persoon.

Structuur

Autistische mensen hebben moeite met verbeelding. Dit uit zich voornamelijk in weinig variatie en vasthouden aan een voorspelbare situatie. Structuur is voor mensen met autisme erg belangrijk. Drukte, onregelmatigheid en veranderingen zijn een zware belasting. Het herhalen van handelingen, ritueel of dwangmatig gedrag komt veel voor.

Sommige mensen met autisme hebben een lage intelligentie, terwijl anderen heel intelligent zijn.

Sociale vaardigheden

Het gebrek aan sociale vaardigheden is vaak het meest opvallende en herkenbare kenmerk van autisme. Voor sociale interactie zijn geen duidelijke en vaste regels en geven dus weinig houvast. Verder is het moeilijk voor iemand met autisme om zich in te leven in een ander (empathie) maar ook om hun eigen gevoelens uit te kunnen drukken.

Symptomen Autisme

Symptomen en kenmerken van Autisme

Communicatie bij Autisme

Problemen in communicatie is een duidelijk kenmerk van autisme. Er wordt onderscheidt gemaakt in het uiten van communicatie en het begrijpen van communicatie. Voor autisten is het technische deel van communicatie (woordenschat/grammatica) goed te begrijpen, alleen de sociale/emotionele aspecten zijn moeilijk. In de praktijk betekent dit dat mensen met autisme gesprekken/woorden letterlijk nemen. Inleving wordt problematisch bij woordgrapjes of sarcastische opmerkingen, spreekwoorden of emotionele begrippen, maar ook betekenis in tijd, ruimte of persoon.

Structuur bij Autisme

Autistische mensen hebben moeite met verbeelding. Dit uit zich voornamelijk in weinig variatie en vasthouden aan een voorspelbare situatie. Structuur is voor mensen met autisme erg belangrijk. Drukte, onregelmatigheid en veranderingen zijn een zware belasting. Het herhalen van handelingen, ritueel of dwangmatig gedrag komt veel voor.

Sommige mensen met autisme hebben een lage intelligentie, terwijl anderen heel intelligent zijn.

Sociale vaardigheden bij Autisme

Het gebrek aan sociale vaardigheden is vaak het meest opvallende en herkenbare kenmerk van autisme. Voor sociale interactie zijn geen duidelijke en vaste regels en geven dus weinig houvast. Verder is het moeilijk voor iemand met autisme om zich in te leven in een ander (empathie) maar ook om hun eigen gevoelens uit te kunnen drukken.

Behandeling

Diagnose en behandeling Autisme

Diagnose Autisme

Een diagnose binnen het autistisch spectrum mag alleen gesteld worden na uitgebreid onderzoek door autismedeskundige of een diagnosecentrum op basis van biologische- en gedragscriteria. De omgeving (ouders, familie) van de geobserveerde cliënt is van groot belang in dit onderzoek.

Behandeling Autisme

Er zijn geen medicijnen of behandelingen mogelijk die autisme genezen. De psychologische of gedragstherapeutische behandelingen voor autisme zijn gericht op de ondersteuning in het omgaan met autisme. Deze behandelingen richten zich op de verbetering van de communicatieve en sociale vaardigheden (SOVA), het inperken van stereotype gedrag, het stimuleren van sociale interactie en het leveren aan opvoedingsondersteuning aan ouders en/of verzorgers.

Er zijn psychologen met het specialisme Autisme die hulp kunnen bieden in de ondersteuning bij het omgaan met autisme. Bijvoorbeeld ondersteuning van ouders van een kind met autisme of het begeleiden van kinderen en volwassenen met autisme in hun dagelijkse leven.


Bekijk hier welke psychologen er bij jou in de buurt beschikbaar zijn:Denk ook eens aan zelfhulp

Bij Psyned is het mogelijk om je klacht aan te pakken met een zelfhulp programma. Deze zelfhulp programma's bieden we aan in samenwerking met Therapieland.

Meer over zelfhulp